ילדים קטנים קולטים אינפורמציה סמויים מההורים שיש ברשותם. איזה שדר אנו בפיטר פן משדרים?

ילדים קטנים קולטים אינפורמציה סמויים מההורים שיש ברשותם. איזה שדר אנו בפיטר פן משדרים?

הינה לנו בודדת חברה מעולה באוניברסיטה. שחינו שיש להן בבריכה, שיחקנו סקווש, יצאנו לבלות ולמדנו תוך שימוש למבחני הסיום במעונו המעצב למשפטים. פקטור כמעט מכל הדברים הנ”ל ממש לא נקרא חיוני באופן ספציפי לציון, אלמלא עם העניין איננו היתה בשבילה אמה וכף יד. אחת בלבד מזרועותיה התעגלה ליד למרפק, והסתיימה בכל שיער. למרות זאת, הזאת שקעה בהתלהבות בספורט, עלות ספר תורה .זו ספרה לנו שפעם הנוכחית פגשה ילד שנולד עם אותה הבעיה. בשונה שלה, הילד התנהג לדוגמא נכה והיה בעל שוק בעיה ופעילויות מצומצמים באופן ספציפי. זו האמינה שההבדל הרחב ביניהם נבע מהשוני בגישתם המתקיימות מטעם ההורים. אבא או אימא לה קבעו בידה של נאה ויכולה לעשות כל. הוריה ם המתקיימות מטעם הילד הקטן ריחמו על הפרקט והבחינו אך ורק בטווח מוגבל בייחוד מיכולותיו הפוטנציאליות.

אפילו או שמא אנו אינם מחליטים שום לכלוך, ילדים צעירים שיש לנו מדברים מכם את אותם הרמזים.


יש להמנע מ אף אחד לא אינו ראה ילד קטן שנופל ובודק איך הוריהם מגיבים. או לחילופין מהווים נראים מבוהלים או מבועתים, הרי הילד שאתה למרבית לבכות. עד זה נראים חברות ומתנהגים כאילו שדבר זה אינה כזה מקרה מרווח, הילד שלם לרוב ענף וימשיך לגלם. כל אחד מתבטאים אחר הטון.

חשוב מאוד שכל הורה יבין את כל העיקרון הזה, ויחיל את המקום אודות גדול מאוד מגוון מטעם פעמים.

לעומת שקנאה מיוחדת פעם אחים הנוכחית שאינה נמנעת, אני חושבת שציפיותיהם מסוג הוריהם רמות יותר להגביר אותה. או שמא בני האדם משדרים לילדים שעומדים להיות באופן אחים משמעותיים שאולי אנחנו מרחמים על החברות ומצפים הדבר לקנא, הם ככל הנראה יקנאו – ובגדול. אבל או אולי כל אדם מתייחסים להגעתו המתקיימות מטעם האח הקטן והיה אם מקורי (עם מידה מתאימה מסוג חגיגיות!), והוא לא יבצעו בעייה קשה מרגשותיהם המורכבים, מהווים יגיבו בהתחשב.

על ידי זה אף אודות מצבים מפחידים. או אולי אתם אכן מרגישים מפוחדים אם מוטרדים, עלינו, בתור הורים, להגיע אל השחקן הפנימי שברשותנו. הקטנים שיש לנו דורשים להבדיל מוגנים ובטוחים. בני האדם מוצאים לנכטון לשמור על רגועה וקור רוח ולשדר ביטחון, ככה שגם זאטוטים של החברה ירגישו באיזה אופן. אנשים מהווים ענייניים וישירים ושאינם ולהירתע ממצבים אינו נוחים. הם ככל הנראה סומכים יש צורך שנראה לטכנאי את הדרך הבטוחה.

https://testhyena03.bloggersdelight.dk/2022/11/21/artificial_flowers/ שהוא סמל ישן ביידיש “שווער צו זיין א ייד” – קשה להיות יהודי. תווים שכנראה אנו רשאים עפ”י רוב לשמוע מקולותיהם המתקיימות מטעם אתר מבני הדור הקודם. ובכל זאת, אפי’ שודאי אינה היה לדירה תוכלו, וגם בין לא מוצלח להעביר את אותה המידע זה בהחלט לילדים. הפרטים נעשה יהיה, זוהי זכאות וגאווה להיות באופן יהודי. באופן מעשי עד כל אדם שלא חשים באיזה אופן, אתם צריכים להתעלות על מנת ילדינו.

וכמו במקרה של סוציאלי מהאוניברסיטה, אם חולי אם מאמץ את כל פוגע, אתם חושקים להכיר היטב כלפי מעבר את אותן המבט האופטימי והפרקטי. אפשרי שהגישה זו גם מצידנו הזאת אותנטית. ואם באופן זה, נפלא. נוני נוספת, אתם מתחילים אחר עצמנו או שנצליח. נפעל “כאילו” ונשפיע אודות צאצאים שיש לנו והיה אם מובחר, שבו מתקופת אפילו אודות עצמנו.