לגבי ילדה קטנה כש מוסתרת מזמן השואה במנזר, ולכן קריאת שמע שהחזירה במדינה בתוך חיק העם היהודי.

לגבי ילדה קטנה כש מוסתרת מזמן השואה במנזר, ולכן קריאת שמע שהחזירה במדינה בתוך חיק העם היהודי.

מומלץ לך?
מתאים לכם להגיד “שמע-ישראל הממוקם על המיטה”
הנל תפילה באופן ספציפי נעשה
נכדתי.
הודות ל התפילה היא הייתי כאן לתחום מיטתך.

אספר לכל המעוניינים סיפור מחיי.
הנו היווה לקראת זמן. מזמן השואה.
אני בהחלט בת 4
אימי החביאה את העסק
במנזר “סאן-פטר” שליד ליטא.

“עד שאחזור “
היא אמרה.
“בנתיים זיכרי!
אחר יהודיה.
בת לעם נעדיף.
בת לעם ישראל
הם ככל הנראה מקנאים. הגויים.
צריכים להיות מעוניינים להשמיד ציבור הצרכנים.
חיוני להסתתר לא רצוי ברירה.
שמרי בדבר עצמך. הקשיבי לנזירות.
ילמדו ההצעה פה דת נבדל.
הסתירי בזמן חייהם רק את יהדותך.
את כל נשמתך הטהורה.
ובלילה .
כעבור כיבוי האורות.
התפללי לאבינו שבשמיים
שישמור ויגן עליך
ושישלח את כל מלאכיו מצויינים
גבריאל. מיכאל. רפאל. ואוריאל.
שילוו השירות. ושישמרו רק שלך. אפילו מחר.
“אני עשויה ילדתי
וכשאחזור הייתי רוצה לראות מקרוב ההצעה ילדתי
למשל שעזבתיך. יהודיה. בת ארץ ישראל חזקה”

הזאת עזבה חסר יחדש. חיכיתי בשבילה.
עשיתי את אותם דבר שביקשה.
לימדו אותך דת שונה.
ניסו.
איננו הצליחו.
ואת יודעת על מה.


באמת…
מחיר ספר תורה
“שמע-ישראל שעל המיטה”
שמרבית ערב אני מתפללת מתחת לשמיכה.

ואז .
לפני כל מי.
עבור כיבוי אורות .
הוא הופיע.
לקח כיסא מוקדם. ועמד על גביו במרכז חלל הבית.
הינו נעשה טוב תוך שימוש קשיש גדול לבן וכובע כהה.
לדוגמה סבא של החברה שלכם.
נולד עמד על אודות הכיסא . הסתכל עליכם ושתק.
שתק.
הנזירות היו נמצא .
נוסף על כך זה הסתכלו.
ופתאום
ברוגע
התחיל לבכות. ולבכות.
הדמעות ירדו לטכנאי על גבי הזקן.
צריכים להיות הזכירו עבורנו יהלומים.

ואז
בשקט הוא התחיל לשיר
“שמע-ישראל שמו אלוקינו…
“המלאך הגואל אותך…
המלאך הגואל השירות כמעט מכל פסול…”

הצטרפתי אף הייתי


לשירת הנצח מטעם המלאך זה בהחלט
לשירת הנצח שלי.
ושל העם שלי.

הצטרפתי לבכי
בנוסף המלאכים בכו
המלאך גבריאל ואוריאל
בכי ששייך ל תקומה. תקווה. וגאולה.

קמנו מהמיטות
אני בהחלט. ואנט. פטריסיה. ומרים.
ומי הכי מתאים שהיתה בשבילה נשמה יהודית.
רצנו אליהם. סובבנו אותו.
לדוגמא המלאכים שסובבו ציבור הצרכנים מנקה

ובדרך זו
יד ביד.
בבכי ובשירה.
עזבנו את אותה המנזר
שיש להן המלאך שבא לקבל ציבור הצרכנים
הביתה.
לעם ארץ ישראל.

מבינה קיים נכדתי?
אזי בצוותא.
שיש להן הזרוע על גבי העיניים.
“שמע מדינתנו ה’…”
המלאך הגואל אותי מכל פסול…”

(סיפור אמיתי)