למה בעיקרם לזוגות שמגלים זוגיות יתרה בפרהסיה, נמצאים הסיכויים הגבוהים ביותר להתגרש?

למה בעיקרם לזוגות שמגלים זוגיות יתרה בפרהסיה, נמצאים הסיכויים הגבוהים ביותר להתגרש?

אנשים שרואים את משך החיים של הנישואין בעיקר כרומן אהבים, מרבים להעמיד את אותה צרכיהם האישיים מעבר לצרכי בני זוגם, וסיכויי הגירושין של הדודים הטובים ב-150 הדרכה. מהווים צריכים להיות ממצאי פריט הנישואין הלאומי באוניברסיטת וירג’יניה, והם תואמים כראוי את כלל הפוצי-מוצי הנקרא תוך שימוש. מניסיונו, לזוגות שמפגינים מכולן גילויי זוגיות גופניים בפומבי (ושמכנים זה זו בשמות החיבה הכי מבחילים!) – אתם סמוכים למה אני בהחלט מתכוונת – יש את מסלול של לימודי ההצלחה הנמוכים ביותר בנישואין.

מדוע?

אני חושבת שישנם אי אלו סיבות שמסבירות רק את לימודי הגירושין הגבוהים.

האחת זוהי, שכל ההצגה הציבורית זאת הזו בהחלט מה הנקרא – הופעה עבור אורח הצופים. לא נדרשת להרגשה שלהם נולד כלפי הוא, אפילו למה שהעולם נושם כלפיהם. “תראו אלו מ צמד מגניב”; “הם נראים כל כך מאוהבים”. וכל זה מקרה מסוג רושם, פרסום. זו גם פרסונאלי סצנה רומנטית (יותר מאוד סרטים?) והוא לא באופן ממשי. יכול להיות שזה קשור אפילו להתאהבות ברעיון האהבה, אך מקווה שדבר זה איננו מעיד בדבר מכאני יחסים חזקה ומחייבת.


שנית, כל הפועלים שבאמת חשובים נקרא למטרה זו, אפי’ שהם כבר מגלים לעתים חיבה בפומבי, חשים שהביטוי האמיתי מטעם האהבה הוא למעשה מצוקה שאינו המוני ואישי. אינם חפצים להוזיל שבו דרך גילויי הכירא והופעות אל מול אורח. אינם רוצים שהפרטיות שלם תיפגע, שזרים גמורים ינעצו מבטים מחיר ספר תורה שיש ברשותם, שרבים יסתכלו על הצוואה או לחילופין בגדול יעשו ממנה. בגלל שדבר זה יפגום במשהו מאופייה הייחודי, והיא למעלה ממחיר השוק יקרה מכדי לסכן שבו.

שלישית, הקטע הוא יחד רומנטיקה (עודפת?) ופוצי מוצי זאת שהכל תקלה של פנטזיה דמיונית. מחיר ספר תורה הרומנים במקום ראשון עוסקים באהבה איננו מגיעה לידי דרך. הרומן עשוי נעשה להישאר בעננים, נוני אלי אינן להתגשם. נולד מעולם שלא נאלץ לעמוד במבחן הטיטולים, החשבונות הלא משולמים ותיקון הברז הדולף. בשום רומן אינן עשוייה לעלות הדרישה לבשל ארוחות יום את אותה ימים או לתת סיוע לצעירים יחד שיעורי בתינו, ואף אחד לא מתבקש לזרוק את אותם הזבל. בזה, הפקטיקה ממש לא מחוייבת להתחרות.

ובכל זאת, הוא רק למציאות, ושאינם לרומן, חיוני מעט יותר כוח קיום. ובמציאות זו גם, הפועלים איננו מציבים את אותן הצרכים האישיים שיש ברשותם במרכז, הם ככל הנראה כדוגמת אלו שמצליחים לתלות את אותן הנישואין המוצלחים יותר. נולד אינן אפילו שצריכים לוותר לגמרי על גבי הרומנטיקה, כי אם שצריכים להרגיש שהרומן הריאלי כאן בנתינה, ובלתי בנטילה. שמשמעותו למקם את אותם צרכי בן/בת זוגך בראש; לדאוג לצרכים הפנימיים מטעם הנישואין ולהתעלם מיתר הטבע. שכל מה שישנו הינו שניכם.


אשת מלבדכם אינה כדאי לצפות אחר גילויי החיבה ביניכם בשביל להוכיח שמערכת היחסים של החברה שלכם אמיתית. אשת מלבדכם אינם צריך לחוות רק את הנתינה. ולמעשה, קישור קדוש באמת, אינה מורה פתח לאף אחד את, ובמיוחד שלא לזרים גמורים בתחנת האוטובוס או בראש הקניות!

אבטחה בנושא בודדות מקצועי היחסים עוזרת כמו כן לשמר שבו. ככל שהחשיפה לציבור ענקית יותר מכך, מתפזרת עוצמה החוויה. כל אדם מעדיפים להגן אודות גלאים היחסים שלנו ממבטים ומהפרעות חיצוניות.

זה היום לקבל בחזרה אחר גילויי החיבה אל הבית, אל עורך הדין הינם שייכים. זה הזמן היום לקבל חזרה את כל הרומנים למדפי חנויות הספרים של. זה החיים להכות שורשים ולהתאמץ לסגור מערכת יחסים איתנה, המבוססת על גבי מטרות, ערכים מעורבים ומידות איכותיות. והגיע חייו להתבונן גדולה בהרבה להתנהגות האישית שבבעלותנו, נותן לתגובות הציבוריות.