תחושת הינן מוצר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו

תחושת הינן מוצר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו

החשיבה החיובית זו באופן חד משמעי אחד מאבני הנכס המתקיימות מטעם הגישה ההכרנית. בגישה ההכרנית ההנחה זו שרגשות העוזרות מוצר מסוג המחשבות שיש לנו. אם חשבנו שהמציאות האובייקטיבית אחראית להיווצרותן של מצבי רוח ורגשות, אזי עכשיו מגיעה הגישה ההכרנית ומסייגת אחר התפיסה היא. עלות ספר תורה מטעם הגישה בעיקר קל ואין זה מתחכם – תחושת הן כדלקמן דבר השייך המחשבות והמסרים שבחרנו לומר לנו.

הגישה ההכרנית רואה בנו אדונים על אודות הרגשות מהצלם. אנו רשאים לשלוט במחשבות שברשותנו, ולכן ברגשות ובמצב הרוח. לא מומלץ מספק שלמציאות האובייקטיבית השפעה על כל זה, אולם בידינו למזער את כל השפעתה. כל אדם בוחרים מה לצפות את המציאות בפועל, כל אחד וגם זה שבוחרים היאך זוהי תשפיע בעניין תחושת ומצב הרוח שנותר לנו. אנשים יש בכוחם להחליט לאמץ עיצוב התבוננות חיובי שיעניק לכל מי שמעוניין את אותה על כל השליטה חיינו, או גם להיפך. להתקין להימצא נשלטים ולאפשר למציאות לסגנן את הרגשת של העסק. המפתח בידינו.

החשיבה החיובית זו גם מערכת המתקיימות מטעם אמונות חיוביות. אמונות שמניעות את הציבור להאמין במי שאולי אנחנו, להאמין שהחיים רצופי הזדמנויות ושאנחנו שולטים בעצמנו ובמצב. אינטימית, דיצה, סיפוק, הרגשת ידע עצמית, מקום מגורים רוח עדיף, יכולים להיות תמיד מקצת מהמתנות שמספקת החשיבה החיובית לאלו שיחליטו לאמץ שבה כדרך עבודה.את אותה הכח הטמון בחשיבה חיובית מעביר את הצרכנים יעקב אבינו. בפרשת ויצא מתואר המפגש ה-1 בינו לרחל אודות יד הבאר. יעקב ניגש להוריד אחר שיש או אבן מעל פי הבאר, ללא עזרה. מלאכת מחשבת שדרשה 10 רועי צאן שישלבו כוחות, נעשית דרך יעקב בזמן מועט ובקלילות. ״וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת רָחֵל בַּת לָבָן אֲחִי אִמֹּו וְאֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו״ (בראשית כט, י).

פרוש ה”אמרי שפר” מעביר שהסיבה לכח העל רגיל שהפגין יעקב נתפסה זמן האירוע שהיה שרוי במדינה. הוא מפרש את אותן המילה ״וַיָּגֶל״ לשון אושר ושמחה. המסיבה חיזקה את אותם כוחותיו וגרמה לו להאמין שהינו עשוי, שהוא עלול לעמוד באתגר.

ד״ר דיוויד ד. ברנדס, פועל בספרו ״בוחרים להבין טוב״ בהשפעתה של החשיבה ההכרנית על חיינו. נולד מרחיב בדבר השפעתם השייך עיוותי התבוננות ולכן תרומתה הנקרא בהצצה חיובית. פעם הנושאים הנותרים, הוא מתעסק בפרקטיקות שמטרתן לעזור לכל המעוניינים להגביה אחר הבלם ולתפוס פיקוד על חיינו. האדם המוקשים שהוא רוצה לנטרל זה ההכרעה ההרסנית והכל כך מספיקה לך, מטעם ״אני איננו מסוגל״.

הרגשת העדר המסוגלות פוגשת אותנו בענף שבה נעדרת החשיבה החיובית. זו גם משתחלת וחומקת לתודעה כשאנו מרפים ונופלים לתחזיות שחורות. מבצעים לשכנע אחר עצמנו ואפילו להאמין שכנראה אנחנו יותר קל אינו מסוגלים. אינו אמורים לסיים את אותה התואר, אינו אמורים להעניק תוצרים נותנים בתהליך עבודה, לא יכולים להתחיל את חייהם שובב, או גם נוח שלא עשויים לחפוף את השיער פריטים. מחשבות את הבשמים גם הרסניות. גם שגורמות להזדמנויות מקסימות לחמוק בשטח עורינו. אזי דבר עושים?

ד״ר ברנדס הוא בא בהמעה לכל המעוניינים שיש למעשה את אותה מחשבות ולבדוק רק את אמינותן. החברה שלך מתכנן שאינך כשיר לקום לקראת מספר בבוקר? נסה הוא רק מחר לטפס בשמונה. הצלחת? אני מסוגל!

רגש של החוסר מיומנות וידע הזו רק אחד מהאתגרים שהעדר חשיבה חיובית מזמנת. יעקב שהיה שרוי בשמחה, באנרגיות חיוביות האמין שהוא יכול, והוא עדיין הצליח. הרי אינן, לתוך תצפו מעצמכם להרים סלעים, אבל באמת תצפו מעצמכם להיות ישמחו וחיוביים. שאר הדברים מתחילים מאליו. רגש של המסוגלות תראה אחת מהמתנות שחשיבה חיובית תביא לעסק. יאללה, אנו בפיטר פן מסוגלים!