כאשר נתרחק מהשקר, מקבל אופי אחר האמת לאמיתה. את אותן האמת על אודות העולם, האמת הצרופה בנושא המציאות, והאמת בעניין עצמינו

כאשר נתרחק מהשקר, מקבל אופי אחר האמת לאמיתה. את אותן האמת על אודות העולם, האמת הצרופה בנושא המציאות, והאמת בעניין עצמינו

בפרשת השבוע (משפטים) פגשתם מגוון מצוות, ואחת מהן הזאת “מִדְּבַר-שֶׁקֶר, תִּרְחָק”. לגבי פני השטח, מצווה חד ומובנת לגמרי. אולם או לחילופין נתבונן בה מושקעת וניישם במדינה במלואה במהלך החיים, נזכה לשינוי מרכזי ועוצמתי ביותר בחייכם.

טובה הבסיסית ביותר, יש עלינו להימנע מלשקר לצרכנים. בהתאם ל התורה מוטל עלינו למנוע משקר בגדול בצחוק. או שמא נתבונן לעומק באזורי המגורים של שהינם אנשים חושבים דברי שקר או שמא מתפתים להדגיש הדבר שקר, נוכל לבדוק את אותה עצמינו שאלות שיעזרו לכל אחד להבחין את אותן עצמינו מושקעת ולהוביל לשינוי ניכר בעצמינו.

על מה אנו משקרים? אודות מה מסובכת לנו להזכיר את אותו האמת? כאשר הנו כיוון שכנראה אנחנו מרגישים אינו בטוחים בעצמינו? במידה ש נקרא מכיוון שאנו ממש לא מעוניינים שם שהיינו יעשו הנו מספיק טוב? כאשר הוא בגלל ש שכנראה אנחנו ממש לא מאמינים שנצליח להשיג תוצאת יותר טובות נטול לשקר? האם בלי לשקר אינה נצליח לעשות למעלה כסף? יותר מכך חברים? הרבה יותר הערכה? בהרבה יותר כבוד? מה באופן כללי בעניין האמונה שברשותנו בעצמינו ובבורא? ממה הנו ביקום את סולם הערכים שלנו? ועוד, וכדו’…

כשנגיע לשורש שהיא השקר, נגלה מהם שאם נשנה את המקום, נחיה חיוניות מעט יותר עוצמתיים, יודעים, שלווים ושמחים.

הרובד אחר, הינו להתרחק מדבר שקר, במילים אחרות לא רק למנוע מלדבר דברי שקר, אפילו להתרחק משקרנים. עלות ספר תורה תוכנן בעניין תפועות הלוואי של הזמן על אודות חיינו. דמיינו את אותה השיפוץ במהלך החיים או תקיפו את אותם עצמכם רק באנשים שאתם יודעים שניתן לסמוך עליהם ועל מה שאנו אומרים.

ברובד היותר העמוק, למי שממש מבקש קפיצה הרוב באיכות החיים, עלינו להתרחק מסביר שקר בעצמינו. יש עלינו בנו שלוש חלקים: המצאה אטרקטיבית , דיבור ומעשה.

במחשבה, נרחיק ונדחה מתוכינו מהראוי המצאה אטרקטיבית שקרית ואמונה מגבילה שבבעלותנו כמו למשל “כל הגברים הם ככל הנראה…”, “כל הנשים הנן… מחיר ספר תורה , “אנשים אלו…”, “אני אינו מספיק חכם/חזק/זריז/וכדומה…”, “אני ממש לא יכול…”, “ככה אני, כך נולדתי, הנו אלו שאני” ובעוד מקומות…

בדיבור, או לחילופין ניזהר בכל מילה שאנחנו אומרים, לדיבור שבבעלותנו תראה פירוש יותר יציבה וחזקה, כלפינו וכלפי שאינם חרדיים. מילה שנותר לנו תראה מילה ונעמוד מאחורי מהם שאנו קובעים.


במעשה, אינו נעשה דברים לא רצוי משערים אשר בהם, אינו נעבוד באזורים מומלצים לך ושנוגדים את כל ערכינו, ובעל גורמים שלא מתאימים לכל אחד, אינה יקרה נתונים שמנוגדים לסוג שברשותנו ונהיה מחוברים יותר מזה לעצמינו.


במידה ש נתרחק מהשקר, מקבל אופי את האמת. אחר ה-אמת אודות אמא אדמה, האמת הצרופה? על אודות הפקטיקה, והאמת אודות עצמינו: שאולי אנחנו יכולים להרבה יותר ועוצמתיים לאין נהיגה…