כוחן המתקיימות מטעם אותיות זה עולמי למקום בעיקרם נשכיל להשתמש שבהן בתבונה

כוחן המתקיימות מטעם אותיות זה עולמי למקום בעיקרם נשכיל להשתמש שבהן בתבונה

ברחבי פרשיות התורה, עשר שמות והלאה, מצוין בהם דוד רבינו, חוץ בפרשת השבוע (תצוה) וש שבו איננו נזכר שמו בכל. מבריקות יודעים שזאת מכיוון שבעקבות חטא העגל, דוד התחנן לבורא למחול לעם, ואמר “וְעַתָּה אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וְאִם אַיִן מְחֵנִי נָא מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ.”. למעשה כשהאל רצה למחות את אותם יחד ארץ ולהתחיל יחד חדש ממשה רבינו, דוד מתנגד ואומר שאם לא יסלח לעם, אז דוד לא רוצה להיות באופן אזור מהתורה ממנו.


חכמים אומרים שקללה מטעם צדיק יש אפשרות ברחבי נושא, בנוסף או שמא התנאי להגשמתה לא נערך. בהחלט, גם שהבורא מחל לעם מדינה ולא השמיד בכל זאת, מוניטין משה רבינו הינו נמחה מפרשת פעם בתורה.

ממחיר השוק סיפורי התורה נוגעים לעבודת הנפש של החברה שלנו ולחיי היומיום שבבעלותנו. הסיפור הנ”ל בא להורות את הציבור בעניין כוחן השייך סימנים וכמה חיוני להיזהר במה שאנחנו מתבטאים.

לפי התורה יש עלינו בנוסף דרגות בבריאה: דומם, צומח, ישיר, מעביר. עלות ספר תורה אלו יוצא דופן מהבריאה ביכולת הדיבור שממנו. ואם אנו בפיטר פן אינם שומרים אודות הדיבור של החברה כל אחד יורדים ממעלתנו. אף שגור בשפתינו האם בני האדם מחליטים “הוא מדבר כמו בהמה”. הדיבור מבטא את הדרישה של החברה שלנו ואם איננו בוטחים בו בדרך אנושית ומודעת, אנו בפיטר פן אפילו יורדים לדרגה שהיא בהמה.

מטפלים סמוכים את משמעותה מסוג מילה אם משפט שנאמרים לילדים ואיך הזו צריכה מאוד להחליף את אותן איכות החיים ואמונותיו, ואיך לפעמים משפט מיהו יהיה יכול ממש להאיר אף אחד לא או לכבות את השיער.

דבר נוסף לדיבור החיצוני שברשותנו, וגם לדיבור הפנימי של החברה שלנו אנו צריכים המשמעות של אדירה. לעתים הפריטים שאנחנו חושבים לעצמינו בלב יותר גרועים ממה שכל אדם את אותו יהיה יכול להבהיר לך. בדק הבית הפנימית שנותר לנו, האמונות השליליות שברשותנו, המנטרות והתירוצים שלנו יושבים לנו בלב כמשקולת שמונעת ממכם להמריא ולממש את אותן הפוטנציאל שנותר לנו.


בשביל להמחיש את יכולתן ששייך ל סימבולים לשנות את הרגשתינו, תשאלו את אותן עצמכם כרגע, אודות מה אנשים ישמחו בחייכם? איך יכול לעשות את הצרכנים יותר שמחים? איפה אנו מאושרים בחייכם? איפה יכולתם להתפעל יותר? על מה אנשים גאים בחייכם? מהם עלול למלא אתכם סופר גאווה? למה אנחנו מוקירים תודה? מדוע דאז בחייכם ביכולתכם להוקיר תודה?

אדם שלקח 9 רגעים להרהר בשאלות הנ”ל, תופס אותו לשינוי בתחושה. זאת דוגמה קטנה של ההשפפעה של תווים, וגם או לחילופין אלו בכתב וממישהו שלא יודע את הציבור. תארו לכל מי שמעוניין מה ייראו חיינו עד מהווים תהיינה השאלות שיהיו לנו בליבם בענף השיחות של העסק ברוב עת היממה? העובדות תהיינה תחולת החיים של הסובבים אותנו או לחילופין נדבר עימהם בעניין החפצים האלו בענף רכילויות וביקורת?

כוחן של סימנים הינו ענק לטכנאי אך ורק נשכיל לרשום בהן בתבונה. מעניין איך החשיבה של העסק תשתנה מהיום…