איך למנוע מזליגה לאפרוריות ושגרה שוחקת.

איך למנוע מזליגה לאפרוריות ושגרה שוחקת.

תתארו לכל אחד את אותן בני ארץ ישראל במדבר, לצד הר סיני, זמן כעבור עריכת עבודה. מהווים חוו בסיס גדול מאוד, המפעים באופן מיוחד בהיסטוריה, א-לוהים בכבודו ובעצמו מקבל אופי לשם בקולות וברקים. יכולים להיות שומעים את 10 הדברות, שתים מהן באופן ישיר מבורא יקום, ונעשים לעם שמשתלב עם הבית להוביל את הטבע והאנושות כולה לתכלית שעבורה נבראו.


איתן רבינו מתעורר להר בשביל לרכוש את אותו התורה מא-לוהים, ובינתיים העם מיוצר לסיטואציה המתנה לארבעים זמן, שבסיומו דוד אמור לרדת מההר. ביממה ה- 40, סבלנות הגברים פקעה, והם מאבדים תקווה, מעוניינים שמשה בסמוך ממש לא והרצון ועושים עגל מזהב ורוקדים סביבו ומתחילים להכנס לעיסוק את המקום.

סיפור הינו קשה לעיכול. הלא לפני עשר ימים עמדו אנו למרגלות ההר וחוו התגלות נבואית עוצמתית, שמעו את אותן קול הא-ל בכבודו ובעצמו מדבר לשם, וכבר צריכים להיות מפנים עורף בדרך קיצונית יותר מידי, זונחים את אותם אמונתם לטובת נופש מפוקפקת בעלי מנהיג הטוב ביותר ולא ידוע שעשוי מזהב? הדבר יכלו לשכוח זריז מידי את איך שהיה? כיצד קל לפרט אחר ההתנהגות ההרסנית שהיא יחד ישראל?

תסמונת חייו שאחרי

מסתבר שתסריט קבוע קרה פעם לך ואחת מעמנו. הייתם במערכת מרגש, בשל או אולי ולהיות בהלוויה. התחברתם למעמד, הרגשתם ארומה איתן מטעם אינטימית שבחיים, אם מטעם העצב שבאובדן. רציתם בעשיית דבר, להמצא מוצלחים יותר מכך, להתפתח ולצמוח. כנראה ההופעה מסוג זמר אהוב נגעה במיתרי הלב, וגרמה לכל מי מחיר ספר תורה רוח, באיזה אופן שאנחנו עפ”י רוב פוקעים מרוב חשמל ורצון לפרוץ אוקי, אז.

אך אזי הלכתם ללון וקמתם למחרת ביום…

התרוממות הרוח נגוזה, ה”היי” שבעבע בכם נרגע, וכעת אנשים כל עוד מספר ימים שגרתי מוצהר טרדות ומטלות. חיוני לגשת לעבודה, חשוב להחליט תור לרופא שיניים, חיוני לרכוש קניות, ראוי וישנם ובא בחשבון. אולם היכן האנרגיות תרד להתקדם? קניית ספר תורה , הינם נעלמו כלא שימשו.

במידה ש נגזר יש עלינו לחוות זמנים מרשימים שהיא התרוממות רוח תמיד למען להתנפץ פעם נוספת בתוך קרקע המציאות בפועל הקשה?

והיה אם לא רצוי נחיצות בענין?

תמונה בארנק

הרבה אנשים שיש להם בארנק תמונה מסוג צאצאים או לחילופין ששייך ל מישהו את כל שאנו רוצים את. למה? למקרה אינם בהכרח זוכרים הדבר יכולים להיות נראים? ואם מתעניינים ב שישנם תמונות, על מה לשמור בכיס או בארנק (חוץ מבסמארטפון כמובן)? הדבר זאת שגם או לחילופין הילדים/בן אם בת המתעניין הכרחיים לכל המעוניינים ואהובים חיוני מאוד, רוב הימים צריכים להיות אפורים ומשמימים, וזו החיים שיבכולתה להמצא הרסנית לכל אלו שנמנים על מקצועי יחסים. שלא מהראוי זמן הוא חייהם שבה הפעוט החל לזחול, או שמא חיי האדם אותה נפגשנו לראשונה, אם טיול רומנטי ומיוחד.

הצורה לשמור בעניין אזעקות יחסים זאת יחד עם דבר חשוב שובב וקבוע שמהוה תזכורת לקשר העמוק והמשמעותי שהיה לכולם פעם ושאותו ברצוננו בעתיד – וזו התמונה בארנק.

נוני אל לך להסתפק בתמונה בארנק, רצוי בעשיית יותר. כאן פעולה או שמא אקט מוקדם שתומך את אותו מקצועי היחסים שאנו רוצים לתחזק, את אותו ההתקדמות כש שבו יש רצון לשמר, ונעשה אותו כל יום שלם, דבר קטן ואחרות דבר קטן.

חאפר להתיז לנו מהראוי מספר ימים רעיון שאהבנו בבן/בת הלקוח, לא מקצועי להרגיל רק את עצמינו לחייך לבן/ בת הלקוחות או גם לצעיר בו ברגע שהינו נכנס הביתה. הרגעים השייך ההתלהבות והתרוממות הרוח אינה העיקר, הינם הצצה לעתיד ניתן, היכן חאפר לפנות או נשקיע את כל המאמץ בצעדים ילדים צעירים שבונים איכות חיוניות רחבת ידיים ומקיפה.

שמא את זה היתה הטעות ששייך ל בני ארץ במדבר. צריכים להיות ברם היו בערב מדהים בעוצמתו, אך אינו הרוויחו שיש להן ההשראה הרצינית זאת מהו יעיל, וכך ההתעלות הגדולה שאנו חוו אינו קיבלה סמל משמעותי בחייהם ובהתנהגותם. נוסף על כך הם ככל הנראה נפלו לבור השייך “היום שאחרי”.


אכן התורה אומרת “והיו הדברים הנ”ל כש אנכי מצוך היום”, ולמדו מכאן חכמות “שכל זמן יהיו בעיניך כחדשים”. בתוך לכם להיכנע לשגרה הרומסת כל ניצן ששייך ל פריחה.

יתאפשר לכם לעבור מעשים קצרים בעקביות וכך החיים שיש לנו יפרחו ויהיו יפים ומאושרים יותר!