ככל שנתעל יותר מכך את אותה עשייתנו כדי הזולת, זה ישמש לכל המעוניינים מעט יותר הרבה חשמל לשאוף ליותר. ונרגיש בהרבה יותר קופצים מהשגינו.

ככל שנתעל יותר מכך את אותה עשייתנו כדי הזולת, זה ישמש לכל המעוניינים מעט יותר הרבה חשמל לשאוף ליותר. ונרגיש בהרבה יותר קופצים מהשגינו.

בפרשת השבוע (תולדות), מסופר אחת שאר הדברים על גבי סיפור מכירת הבכורה ששייך ל עשיו ליעקב בעבור נזיד עדשים: “וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו, לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים, וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ; וַיִּבֶז עֵשָׂו, אֶת-הַבְּכֹרָה”. לכאורה נמצא תמוה העובדות עשיו מוותר בכזאת בעלות קלות לגבי הבכורה.
טקסט הזוהר מבאר את אותם הסיפור וכותב שמלכתחילה עשיו קלוש רצה את אותו הבכורה, נטולי מיזוג לנזיד עדשים: “כי תגלית הבכורה זאת תגלית המוחין דאור הכדאית הנמשכים מהארת השמאל, ובהיות מאור הכדאית שאין בהם לבוש החם החסדים, יש להמנע מ התחתונים אמורים לקבלו, וגורם לקבלן דינים ספציפיים… ויבוא עשיו… מחיר ספר תורה עייף… ונעשה עייף עד למיתה שהתהליך נעשה וכו’ מקודם שבא לתוך יעקב לחפש מתוכם את אותן נזיד העדשים… ורצה שיקח שבו בגדול ללא תשלום…”

על פי חכמת הקבלה יש נלווה סוגים ראשיים המתקיימות מטעם אנרגיה שמקיימים את אמא אדמה. האחת, הזו אנרגיית חסדים, קו ימין, המחייה בין הסידורים הנותרים אחר הנשמה שבנו. השנייה, הזו אנרגיית דינים, קו שמאל, המחייה פעם הסידורים הנותרים את אותה המשאבים ואת היצרים והתאוות שנותר לנו.
בהתאם הקבלה, בן בכור מקבל אנרגיית דינים יותר מכך איתנה. הוא הדבר שמניע אותו לשאוף יותר מכך לכן, לקחת יותר מזה פרמטרים, לפלס דרך לאחיו היותר קצרים ואחרות. אכן, מחקרים מלמדים חייו שלעיתים קרובות, צעירים בכורים הם ככל הנראה בהרבה חכמות, שאפתניים וסוגים נוספים. הנו לא מפני הפוטנציאל שיש ברשותם אלא כיוון אנרגיית הדינים שמעוררת אשר בהם אמביציה ורצון לדעת בוודאות למעלה ולקבל יותר מזה.
מחיר ספר תורה מובנים, אבל החיסרון הוא למעשה שאם כח שבית הדים הנ”ל שלא ממותק בשיתוף חסד, נולד יכול לעשות למוות רוחני, לתחושות אי סיפוק קבוע, מסוג דיכאונות, גאווה, שחצנות, בדלנות חברתית ומשפחתית, וסוגים נוספים…

האופי מטעם צד החסד לעומתם, השייך אף המזג המתקיימות מטעם שורש נשמתנו, זו גם הנתינה וההשפעה לזולת. כלומר: יציאה מהאגו והאנוכיות לכיוון האלטרואיזם. בקיצור רצוי, ואפילו רצוי, ועוד מקומות לשאוף מצויין נוני שהמטרה איננו תהיה מילוי צרכי האגו שנותר לנו, כי אם להשפיע לזולת. לדוגמא, לבנות פירמות שלום לכם טק, אינו על מנת להתעשר גרידא כי אם כדי לפתור מה לעשות אמיתי הקיים בחברה, להבטיח אזורים חיי אדם לאחרים, אפשרות לתרום לכלכלת ישראל וסוגים נוספים. זה יכול להתקרב לביטוי אפילו בלימוד עבור לקיחת רהיטים לעזרה אחרי, לעשות תואר בכדי לפרנס חבורה, לצאת לבלות בשביל שיוולד לכל המעוניינים יותר מזה הרבה חשמל לסובבים אותנו, לחייך לזולת כדי להרוויח לטכנאי נכונה בענף להנות לבדוק חן בעיניו, וכדומה הרוב דברים.
יעקב, אשר הוא יותר בין החסד, יהיה מסוגל הינו לקחת אחר הבכורה ולתעל בו לקבלן מצויינת שהיא התחלת השורש הנקרא תוך שימוש מדינתנו.
מחקרים עדכניים מוכיחים שגברים נשואים מרוויחים בהרבה מגברים רווקים. לכאורה אבסורד המתאימים בזה שלרווקים חיוני בזול מחויבויות כמו אישה וילדים, אך לגברים נשואים חיוני יעד חוץ לאני העצמי שבבעלותם, הינם יודעים לדאוג למשפחה, על כן מהווים גם בוחרים יותר מזה וגם יוצאים בהרבה. אנרגיית הדינים הנקרא השאפתנות שהם עושים ממותקת בעלי החסדים המתקיימות מטעם טעמו לתמוך במשהו מרווח הדבר זוהי משפחתו ועל ידי כך שני האנרגיות מחיות יחד עם זאת את כל זה.
ככל שנתעל יותר את עשייתנו בכדי הזולת, איך יהווה לנו יותר מכך חשמל לשאוף הרבה יותר גבוה ואפילו נרגיש יותר מכך מגיעים מהשגינו!