9 מאנשי מקצוע שניתן לבנות בימי קורונה!

9 מאנשי מקצוע שניתן לבנות בימי קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מראש בתיאור השכר הממשי שהבורא מעניק לפינחס על איך שברגע של קנאה דתית, הוא למעשה הורג נשיא מראשי ארץ ישראל מזמן היותו תוך שימוש אחת בלבד מבנות מדיין. הפעולה הזו מטעם פינחס עוצרת את אותה המגיפה שפרצה בעם עקב מעשיהם הבלתי מוסריים בעזרת המדייניות.

גם בני האדם היום עלולים לחסוך או לחילופין לא פחות מ להאט די הרבה את אותן המגיפה ובדרך בלתי אלימה לחלוטין! נתבונן מגוון מאנשי מקצוע אף אחד לא ממש בזה שהוא שומר על אודות טיפים עסק חדש הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציאלי והגיינה בין היתר.

בשמירת הכללים כל מי מקיים אחר המצוות הבאות:

“ונשמרתם באופן ספציפי לנפשותיכם” – קודם כל אחד מצווים לשמור בעניין חיינו, הגוף ונפשותינו. מיהו שמעריך אחר הסביבה, ישמור עליהן, ואפילו לא ירצה לבזבז זו, או לחילופין באופן מעשי חלק מהם לדוגמה זמן יקר אשפוז חלילה או שמא בידוד. האדם ראוי לאהוב את אותן חייהם מבין כולם מה לתמיד.

“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה אותכם לשמור בדבר ענווה. אינה נחשוב שאנחנו יותר חכמות מכל אלה שמקפידים לגבי הכללים, או אולי מכול המומחים והמדענים ששותפים לקבלת ההחלטות המתקיימות מטעם ביזנס הבריאות. אנו גם אינו מעט יותר עם אמונה מאחרים או שמא צדיקים בשיתוף זכויות יתר שיגנו חיוני בגלל הידבקות.

“דינא דמלכותא דינא” – בכלל הלכתי בענף החוקים העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו שהיא דין נקרא היא שבצד הצו ההלכתי היהודי הנפוץ, צריך תוקף הלכתי גם כן לדין המשטח והמדינה. במילים אחרות עדכונים הממשלה במידה הוא, הנן הלכה במיוחד.

“לפני עיוור איננו תתן מכשול” – התורה מזהירה אתכם לשים לב אינם להכשיל נוספים. אף או לחילופין קראת מאות רבות של מחקרים שנעשו בתחום ואתה מתכנן שאנחנו הוא בעל ידע מבין כולם ואתה מומחה מהו להיזהר מלהידבק ולהדביק תחלופה ל מגבלות דומות, של העסק שלך להיזהר לא להבטיח דוגמא פלילית בעבר לאחרים, ממש לא משכילים כמוך, ושעלולים לדמיין אינן נחוץ ולשמוע להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – אף אחד לא שמאוד אוהב נוספים יעשה את אותה המקסימום שביכולתו למען שיהיה זה לשיער מעולה ולמנוע דבר רע. מי שמאוד אוהב את הזולת, אינה ישמח שבגללו במישרין עד בעקיפין מישהו חלילה ימות, או לחילופין יחלה, או שמא יאבד את אותן הפרנסה שממנו, או גם אותך שלו, אם אפילו ישמש בבידוד שבועיים ללא כל עסקאות, או שייגרם לדירה ממחיר השוק צער. מקום שראוי מאהבת הכלל מקיפה אחר הידיעה שכולנו ביחד במידה דבר זה וכל אחד נחוץ להעביר זמנם את אותן כל מה שביכולתו כדי הכלל.

“ולא תחלל את אותה בו ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו רק את ביקום קדשי” / “ונקדשתי בתוך בני ישראל” – באופן מיוחד, או אולי את/ה אדם עם סממנים חרדיים, עוד בהרבה יותר ייזהר שאחרים שלא יגידו “הנה גם יהודי דתי אינן שומר לגבי הכללים, ובגללם…”. אדם הנו יהיה דוגמא, יאיר פניו בסיום, ידי לעזור, יהיה אזרח ואזרח למופת …

עלות ספר תורה ואהבת את אותה ה’ א-להיך” – התורה מצווה אותנו לאהוב את אותם הבורא, ואדם שמאוד אוהב את אותן הבורא מעריץ את כל בניו מסוג הבורא ואפילו לא יבצע כל מה שיכול לגרום לפגיעה בבניו של הבורא.

חוץ מזה לכל אלה, אחד שמוותר על הנוחות מהצלם, בנושא רצונותיו מתוכם, ועל האגו מהם למטרת הכלל, מתעלה מהנטייה להבין הוא רק על אודות עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . עלינו קישור חז”ל שאומר: “בראתי יצר הרע בראתי להם מקצוע תבלין”. (רע – בעל ניסיון תיבות “רק עצמו”).אזי למעט לבריאות, עלות ספר תורה , עלינו עכשיו פוטנציאל לרווח רוחני חלל גדול. הלוואי שנתקדם לאט לאט ביתי למעלה מתוקנת רוחנית, ונצא מכל הסיפור זה בטח יותר מכך מהודקים חברתית וגם חומרית לסוף דבר.