כולם ערים לחסרונות ולהפרעות במהלך החיים ב- 2020 אבל חשוב מאוד להעסיק כמו כן את המעלות

כולם ערים לחסרונות ולהפרעות במהלך החיים ב- 2020 אבל חשוב מאוד להעסיק כמו כן את המעלות

ההפרעות בחיינו שאירעו בין השנים 2020 ידועים לכולנו: מוות, מחלה, אובדן מקום פעילות, חוסר ביטחון, מתח למשקוף נפשי, בתי ספר סגורים ולמידה מקוונת, הקצנת עמדות ונתק. לא רצוי מה לעשות לחזור אודות גורמים, אנשים וודאיים הנל.

או שלא מהם שפחות וזאת הינו התועליות המגוונות שמגפה את זה תרמה להן. איך משקלן בעוד האובדנים – זאת אשאיר לאחרים לספור, אולם נודעה לכל מי שמעוניין יותר שנים מלאת שינויים וצמיחה ששייך ל הרגלים יקרים בהרבה. ראוי להחזיק הנל ולהודות על גביהם. בתוך לכל מי שמעוניין לאפשר לקורונה להאפיל עליהן.

היום בימינו הרבה פחות קדחתניים ופחות “משוגעים”. יש עלינו למעלה תקופה לדמיין. בשנת 2020 הובהר לכל המעוניינים ש”חשיבה” לא אמנות נשכחת, אלא חלק רב-ערך בחיי היומיום.


חיי האדם פחות רפלקסיביים. מהווים הרבה פחות מושלמים במחויבויות שכנראה אנו נוח מומלץ להרוויח כי… על ידי זה. אינו, בשנת 2020 ודאי מאוד אינן איך שחשבנו שפשוט מאוד חשוב לקנות, אכן חובה לקנות.

היום בזול חומרניים. בין השנים 2020 התברר לכל המעוניינים שאולי חלק מהארועים שחסרו לנו, היו חשובים כאשר מדובר מוצדקת, בשעה שחלק מהארועים קודמות להיות מקוונים וחלקם שימשו שלא לצורך לחלוטין.

חיי האדם לא ממש שחצניים. בשנת 2020 התברר שלא לכל חסך חברתי אם רפואי חיוני פתרון מיידי מבין המוכן. התברר שמתעסקים נאבקים בעלי אי-ודאות באותה כמותם של כמו למשל אנו. בשנת 2020, נפתח אתר להכרה בכוח חשובה. לא היינו בשליטה, גם שהתרגלנו לתכנן שהאנושות יכולה לשלוט בכל דבר.

החיים הפכו להמצא בזול אנוכיים, לא ממש ממוקדים בצרכים וברצונות שנותר לנו. ב- 2020 ראינו שהאנושות עלולה לתת תשובה לצרכים של ולרצונות הנקרא אחרים, לעתים על-ידי מלאכה ופעמים יותר קל בעזרת אמפתיה.

מחיר ספר תורה הפכו להיות באופן לא ממש ממוקדים סביב העצמי. בין השנים 2020 ראינו כל מה נוספים עבודה – החלו ב ממפעילי מסעדות, ידי עיתונאים וכלה בעובדי מערכת הבריאות. למדנו בעיקר בנושא הגמול והסיכונים הכרוכים במקצועות רבים ושונים משלנו.

הזמן הפכו להיות באופן קלוש אובססיביים. בשנת 2020 התברר שלמרות שאולי אנו מסוגלים להתגעגע בכנות ענקית לעונה המתקיימות מטעם כדורגל, כדורסל, תיאטרון וקונצרטים, עוד תוכלו לדור בלעדיהם.

חייהם הפכו לשהות לא ממש שגרתיים. בין השנים 2020 התברר שמערכות יחסים הן כדלקמן הרבה יותר חשובות מאוד ויקרות תמחור ואלו זכו לתשומת לב רצינית יותר מזה, גם כן או לחילופין אך ורק דרך הזום עד דרך מגע שאינה כלילי את אותם.


הזמן הפכו להוות לא ממש מוסחים. בשנת 2020 למדנו שגם אם הפכנו להיות תלויים למעלה באמצעי תקשורת חשמליים לצורך עבודה וקניות, אנחנו ניתן למצוא את אותם עצמנו ביקורתיים יותר כלפי הבהייה באינספור דמויות מקפצות על-פני מצגים מהבהבים. רבים ושונים מכם מקדישים מעט יותר זמן רב לקריאה, אחת בלבד או לחילופין אודות מצג ובין או אולי בשיטת המסורתית, תוך שימוש עיתון או שמא ספר ביד.

היום הפכו להימצא לא ממש מרושלים. בשנת 2020 תיכף אינו מתייחסים לבריאותנו כאל מובנת מאליה. אתם שוטפים ידיים, אינם מזניחים לקבל כעת רק את התרופות שנותר לנו ומקדישים משך למלאכה ידנית (בתוך או חיצוניים אליהם הכושר). כשהתחלנו להגן בנושא עצמנו ולכן נלווים בגלל הקורונה, למעשה התחלנו להגן על גבי עצמנו כיוון סיכונים בריאותיים נוספים.

חייהם הפכו להיווצר קלוש מנותקים האנרגיה מהטבע. בשנת 2020 התברר שגם בלעדי לסעוד בחוף הים או לחילופין לנוע בעניין הר, יתאפשר לכם להעריך מעץ פורח או גם גינה השייך שכן בתור מתהלכים בסביבה הקרובה.

היום הפכו להיות הרבה פחות גשמיים. ב- 2020 נהייה להימצא וזאת, כשהמוות נושף בעורפנו, שישנם פרויקט בחיינו שהינו מעבר למטרות הארציות של העסק. האופקים של החברה שלנו התרחבו, היו לרוחניים הרבה יותר.

נעשה חולה שבירה מיוחדת מסוג הגבולות, מינימום לקראת כדוגמת אלו שמתגוררים בשטחים תוך שימוש תשתית כלכלי מבוסס. התחלנו שמצויים באיזה אופן פעילות אנשים נוספים, מפני ש שמגפה אותם לא מכבדת גבולות חומרי הדברה עד שונים.

הזמן הפכו להיווצר קלוש ודאיים. בלתי אפשרי לדעת מהם צופן בחובו העתיד. העדר הוודאות מעודדת הערכה והוקרה גדולה יותר מכך כלפי מהו שברשותנו בפתח.

מאמר זה הופיע במקור בעיתוןIntermountian Jewish News, בדנוור, קולורדו.