כל אדם שמע על גבי התלמוד, התורה שנמסרה בעל-פה. אולם מה איננו יותר מידי ידוע, שהתורה שבעל-פה, קדמה לכתיבת התורה!

כל אדם שמע על גבי התלמוד, התורה שנמסרה בעל-פה. אולם מה איננו יותר מידי ידוע, שהתורה שבעל-פה, קדמה לכתיבת התורה!

ראוי לציין חוסר הרגישות הרבה של נורמטיבית, אודות תפקידה הנקרא התורה שבעל-פה ביהדות.

התורה שבעל-פה שלא מובן שנכתב אודות התורה שבכתב. בגדול, התורה שבעל-פה קדמה לתורה הכתובה. כשעם מדינה נמצא בהר סיני לקראת 3,300 שנים, א-לוהים העביר לשיער את אותם 613 המצוות בעלי הסברים מעשיים לקיומן. בנקודת הרבה זמן את זה, השדר כולו הועבר בעל-פה.

אך 40 שנה אחת מאוחר מעט יותר, זמן רב מהיר לפני פטירתו הנקרא דוד רבינו וכניסת העם לארץ ישראל, הביא לפרסום משה את אותן עיתון התורה (המוכר נוסף על כך כ’תורת משה’ – חמשת חומשי התורה) ונתן אודותיו לעם ישראל.

מדוע מומלץ את אותם התורה שבעל-פה?

זהו סיפור בדבר בחור שהציע מכשיר אייפון שלו לפעילות בקהליה יוקרתית להשקעות בנקאיות. המראיין מתבונן בקורות חייהם ממנו ואומר: “אני שם לב שהיית בדירה הספר למנהל תאגידי. מושלמת סופר. מטרתו עבור המעוניינים, באיזו שנים סיימת?

הבחור עונה: “1990”

“1990. יצא לנו להוסיף בתכנית הלימודים ששייך ל פרופסור איינשטיין?”

“איינשטיין? אינה.”

ומה בקשר לפרופסור כהן? הנו אחד מהפרופסורים השכיחים באופן מיוחד במעונו מעצב השיער למנהל תאגידי. אלו בגיל השלישי, שיש להן טיפול כסוף. פגשת בו?”

“לא. מעולם אינו שמעתי בעניין כהן.”

“הלכת לדירתך המעצב למנהל חברות ואתה ממש לא יש לו את הידע אשת נלווה הפרופסורים השכיחים ביותר?! אני בהחלט אינה מסוג אחד. היית בכל שיער או לחילופין לא?!”

“ובכן, אני בהחלט נדרש להמצא באמת אותנו. פחות הלכתי למוסד הספר זה. השותף שלי אליו, למד ביקום. נקרא הביא הביתה את אותם הסיכומים והמחברות ואני קראתי איך שהינו הביא… ואז, כאשר הוא קבל את אותם התואר, הבנתי שגם אני עשיתי זה…”

המראיין אינו התרשם מאוד והבחור אינו קיבל במשרה הנכספת (ואם הוא אכן, אזי גלובל מדיק הנוכחית מהר פשטה אחר הרגל…).

ובכן, למה אינן יספיק לעיין אחר הסיכומים למען להיחשב כבוגר שהיא קורס?

מפני המבוקש לשמוע את אותה ההרצאות. יש מידע רב בכל שנמסר תוך כדי המרצים ושאין בכוחו מטעם גם מאמר להכיל באופן מוחלט. או לחילופין אני דורש להדרש להבנה מלאה המתקיימות מטעם עיתון, מהו תיהיה השביל מקסימלית לנסוע לכך? לשאול את המומחים: “מה נבחן מאחורי זה? תסבירו לנו בבקשה.”

ארגון בצורתו הכתובה, מעצם הגדרתו, משני ומוגבל בהיקפו. זאת מטרת ההחלקה, שבשלה התורה שבעל-פה ענקית ורחבה פי מגוון וכמה מהתורה הכתובה! (ובאמת, התורה שבעל-פה הזו לא כדאי סופית. זאת כוללת בתוכה אחר התורה כולה, ש – כביטויו הנקרא הבורא האינסופי – מוגדרת בעצמה כאינסופית).

יתרונה מסוג התורה שבעל-פה

או אולי העניין של מסירת אומנות שבעל-פה מידי מיועד, אזי למה ממש לא ניתנה ממחיר השוק התורה בעל-פה? כי שהתורה הכתובה נחוצה לשמירת הבסיס. כדוגמת אלו מהמדה התורה הינה שמורה בזיכרוננו, אז אליכם אינם נודעה לנו נקודת מוצא. רצוי להיות באופן גרעין תמציתי ללימוד התורה.

הרב אריה קפלן מסביר, בספרו “מדריך למחשבה יהודית”:


התורה שבעל- בפתח ניתנה, על מנת שתעבור מפה לאוזן. זוהי הועברה ממורה לתלמיד במידה מאוד, שאם התעוררה בידי לומד שאלו כזו או אחרת, נולד שימש מסוגל לברר שבו וככה לחסוך חוסר בהירות. טקסט כתוב, מאידך גיסא, ממש לא משנה או כמה הוא שלם, יהווה פועל מושא לפרשנות מוטעת.

חוץ לזאת, הייעוד ששייך ל התורה שבעל-פה נעשה לכסות המון פעמים, שיתעוררו לצורך ביצוע חייהם ובלתי אפשרי לספר שבו בשלמותה אלינו. עלות ספר תורה האותיות בקהלת “עשות ספרים המון לא רצוי קץ” (י”ב, י”ב). אכן נתן א-לוהים למשה סידרת קווי הנחיה, בעזרתם מסוגלת התורה להימצא נשלחת ומיושמת מרב נושא אפשרי.

או שמא התורה כולה נתפסה ניתנת בכתב, אנו היווה יכול לפרש שבה כרצונו. מהו מאוד שימש מוביל לפירוד ולמחלוקות בין העובדים, שהיו מקיימים את אותה דברי התורה באופנים שונים. התורה שבעל-פה, מאידך גיסא, מחייבת סמכות מרכזית, אשר תשמר בו, דבר שיבטיח את אותם אחדות יחד ישראל…

הדרכת נושא קיים, עוזר להיות מודע

והיה אם יש לכם אנציקלופדיה? תקופה נתפסה הפעם האחרונה שפתחת אותה? שום האנשים אינו הסתכלו באנציקלופדיות של הדודים הרוב הרבה זמן. לרוב, הזמנים היחידים שבם אנשים משתמשים באנציקלופדיה, יכולים להיות כשאנו דורשים לבדוק עניין שלהם ובשאר חייהם, זה עיתון שיושב לנוח על המדף…

זאת אינה נתפסה אמור המתקיימות מטעם א-לוהים בהמצאת התורה שבעל-פה – היהדות לא ‘לקט מקורות’, שהוכן על מנת שישב על אודות המדף. אחר התורה אמורים לדור ולהפנים ולשם באופן זה כל אדם חושקים להבחין אותה לא עקום והפוך. מסיבה זו נתן א-לוהים, הן כדלקמן את אותו התורה שבעל-פה גם את אותו את זה שבכתב. העקרונות הבסיסיים כתובים, אבל ממחיר השוק הדברים הנותרים צריך להילמד בעל-פה, תוך עידודו של ממחיר השוק יהודי לשנן בצורה מסודרת בשביל לדעת.


חוץ לכך, במידה ו הרעיונות מועברים בעל-פה, זה מומלץ לעשות ממש מהמורה לתלמידו, עד מההורה לבנו. באיזה אופן, התורה שגורה באופן תכוף אודות שפתי כולם, משוחחים על הצוואה ומבהירים בתוכה.

התלמוד מחזק אתר זה (עירובין נד, ב):

בתחילת מסבירה הגמרא איך נהיה ארגון הדרכת התורה שבעל-פה. איתן נמכר בשם שומע את הדברים מפיו הנקרא א-לוהים, את אותה באופן זה בודק את אותם אהרון, אחר איך את בני אהרון (בנוכחותו המתקיימות מטעם אהרון), את אותה באופן זה את אותה הזקנים ולבסוף את אותה העם. באיזה אופן הינו יוצא שאהרון נמכר בשם לומד כל מה שצריך לדעת 4 פעמים.

אמר רבי אליעזר: חייב אחד לשנות לתלמידיו שלשה מספר פעמים. ו(הדבר נדע בדרך של) קל וחומר – ומה אהרון שלמד מפי איתן, ומשה מפי הגבורה (א-לוהים), באיזה אופן הדיוט (אדם פשוט) מפי הדיוט – בנושא פעם אחת אי אלו וכמה!

רבי עקיבא אומר: מניין שרצוי אף אחד לא לערוך לתלמידו או שמא שילמדנו (עד שהינו יבין)? שנאמר (דברים לא, יט): “ולמדהּ (למד רק את התורה) את אותו בני ישראל”, ומניין או שתהיה סדורה בפיהם? שנאמר (שם): “שִׂימהּ (תשים אותה) בפיהם”. ומניין שלהראות להם פנים ארציות (הסברים וצדדים שונים)? קניית ספר תורה (שמות כא, א): “ואלה המשפטים ש תשים לפניהם”.

חיי בני העם היהיודי כחלק מ ההיסטוריה שיש מסוימים ומלאים ברדיפות, רציחות וגלויות, או לחילופין שנוצר סכנה, שחלקים מושלמים מתוך התורה שבעל-פה ייעלמו ויישכחו. רהיטים הנ”ל נכתבו וקובצו במשנה (ואחר זה בגמרא). אולם גם כן הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, בכלל השדר עדיין מועבר בעל-פה.

א-לוהים – בחכמתו האינסופית – המציא רק את האמצעי המושלמת להעברת התורה לפי הדורות. אינם אנחנו מדברים בחוק כתוב, אינם מדובר בחוק שנמסר בעל-פה – אך תערובת ששייך ל שניהם וגם יחד.