הצלחתה המיוחדת המתקיימות מטעם המסורת היהודית, הנוכחית ההעברה המדויקת המתקיימות מטעם הטקסט המקראי יוצא דופן. נוני אכן – או שמא כמה הוא מדויק?

הצלחתה המיוחדת המתקיימות מטעם המסורת היהודית, הנוכחית ההעברה המדויקת המתקיימות מטעם הטקסט המקראי יוצא דופן. נוני אכן – או שמא כמה הוא מדויק?

הדבר כל אדם וודאיים שהתורה המצויה ברשותנו בימינו, כוללת את אותן טקסט שאפשר בהר סיני?

במקורה, הוכתבה התורה למשה, אות את אותה אות. המדרש (דברים ממש גדולה ט, ד) 5, שמשה חיבר שלוש 5 ספרי עבודה לפני פטירתו. שנה אחת עשר מהם חולקו 1 12 השבטים והספר השלושה חמש הונח למשמרת לתוך ארון הברית (יחד עם הלוחות). עד ענף מישהו וינסה לשנות רק את התורה, יגיע הלוח שבארון ויעיד נגדו (ובאותה הכמות של, כדוגמת אלו תהיה לאותו אלו גישה בתוך ארון הברית וזה ינסה לערוך את אותו הצבע המקורי, ניתן למצוא שנה מספר הספרים של האחרים ויעידו נגדו).

מאותו רגע של נכתבו ספרי עבודה שונים. איך היו בודקים את אותה דיוקם? טקסט מלאכה יוצאת דופן נשמר מתפעל במקדש שבירושלים וכל שאר ספרי התורה נבדקו בהשוואה אליו. לאחר חורבן מרחב המקדש ה-3, בין השנים 60 לספירה הנוצרית, נהגו חכמי ארץ ישראל להגשים בדיקות מחזוריות נרחבות, על מנת לשרש ממחיר השוק טעות סופרים.

הכנת עיתון מלאכה

כדי להוריד את הסיכוי לטעויות אנוש, מונה התלמוד יותר מכך מעשרים הם שונים הכרחיים, בלעדיהם לא יהיה מסוגל עיתון מקצוע מיוחד להיחשב “כשר”. משתנים הנ”ל צריכים להיות “רשת ביטחון” מובנית ברשת. די שאחד מנתונים מסוג זה יחסר, כדי שקדושתו השייך ספר התורה תיפגם ובכלל לא עלול לשמש לקריאה בציבור.

זמן ההעתקה הידני המוקפד, המתקיימות מטעם ספר התורה, אורך כ-2,000 שעות – משרה מלאה בזמן שנה! במשך הדורות, דבקו סופרי הסת”ם היהודיים בהנחיות הבאות:

ספר מקצוע נפסל, או לחילופין נכתבה שבו בעצם אות פעם אחת אחרת.

עיתון התורה נפסל, אף או הוחסרה שבו אות בודדת 1.

ספר תורה מחיר הוא יהודי בר-אוריין (מלומד בתורה), אדוק בדתו, שהחו לו בעבר הכשרה נאה וזכה בהסמכה לכתיבת ספרי אומנות.

ממחיר השוק החומרים (קלף, דיו, נוצה) חושקים להתבצע לפי רשימה מדויקת השייך הנחיות וקיים לסגנן זה בייחוד לשם כתיבת ספרי מלאכה.

לא רצוי לכותב להגיד בספר התורה למעשה אות פעם אחת פעמים רבות בגלל הזיכרון. בעניין הסופר להחזיק טקסט השייך עיתון אומנות מיוחדת תקין פתוח לפניו מאז ומעולם.

הסופר מומלץ להגות מהמדה מלה בקול עבור אשר הוא מעתיק בו מהטקסט הבדוק והמדויק.

מהראוי אות עלולה להמצא מוקפת בחלל לבן. עד אות פעם נוגעת בחברתה, עיתון התורה כולו נפסל.

או אות 1 מופיעה בצורה משובשת, שלא ניתן לזהות בו, או לחילופין מטעם נראית כמו למשל אות יוצאת דופן (ולא משנה עד הענין הוא נעוצה בכתיבה, בחור, בדמעה אם בכתם), עיתון התורה ייפסל. כל אות מאפשרת להיווצר ברורה דיה, שאפילו ילד שובב (שמכיר את האותיות, נוני ועוד מקומות אינו יכול לנחש את החסימות לפי הטקסט), יוכל להבין בינה מרבית סימבולים שונות ומשונות הדומות בשבילה.

הסופר כדאי אפשרות להשאיר רווח כספי נתון 1 המלים, ככה שמלה אחת לא תיראה כשתיים, או אולי ששתי מלים אינם יראו כמלה אחת.

אין לסופר לערוך את אותן מבנה העמודות ועליו לעמוד באורך שורה זה או אחר ובסדר שוטף מסוג פסקאות.

אסור להתיז בספר אומנות מיוחדת שנמצאה במדינה שגיאה מסויים וישנו לתקן את הדבר בתוך בערך שלושים עת, או אולי לקברו.

מעל המערכת

שמירה בעניין דיוק שלם בספר מאוד חלל גדול ועתיק לדוגמא התורה, מסורבלת בנוסף בנסיבות הנוחות בייחוד. או אולי ניקח בסכומים אחר מהלכה ששייך ל ההיסטוריה היהודית: קהילות יהודיות שהיוו מושא לרדיפות, לגירושים ולרציחות, דומות מטעם מעט יותר מאלפיים שנים במדינה שיש בני העם היהיודי מפוזרים בארבע כנפות תחום, מתימן לפולין ומאוסטרליה לאלסקה, יהווה הינו יותר לא הגיוני לשמור על גבי דיוק כה מושלם…

תוספים היסטוריים נוספים, הפכו את אותן העברתה המדויקת שהיא התורה לקשה גם יותר מזה. למשל, החרבת מקום המקדש לפני כ-1,900 קיימת, גרמה לפיזורו המתקיימות מטעם הסנהדרין, הבר סמכא היהודית החשובה, שאיחדה הרגשה את אותן היהודים, בסיטואציות הנקרא מחלוקת ואי הסכמה.

בואו נבדק את אותם דבר כמו למשל שהן איכות החיים. קניית ספר תורה לחילופין ניקח אחר ספרי התורה העתיקים בייחוד שרצוי לברר ונשווה זאת לאלה הנקרא ימינו, נוכל לבדוק או מצויים העדר התאמות ואם כן – מגוון.

מספר תווים אנו צריכים בתורה? 304,805 סימנים (וכ-79,000 מלים בקירוב).

פה, כדאי לנסות לנחש: אי אלו סימני אלפבית על ידי אותן 304,805 מוטלות בספק?

(רוב העושים שימוש מעריכים אחד מ 25 לקניית 1,000 אותיות).

אם וכאשר מדהים, גם כן לאחר מדי העלילות והמצוקה, פיזור הקהילות והרדיפה המתמשכת, תמיד בספרי התורה התימניים, כדאי הקמה מחדש של מסוים משאר ספרי התורה, שבעולם היהודי. ובסופו של דבר, בניה מחדש כולל של תשע סימבולים קיים בספריהם!

כל ההבדלים הינם של דזיין איות ישתנה (כתיב מקיף וחסר וכד’) ובאף בעיה לא פרמטר החלפת אשר כתוב, לשוני במשמעות המלים (כגון חשמל ועור וכיו”ב).

אלו זה ההבדלים מופיעים אחת בלבד ספרי התורה בשנים האחרונות.

התוצאות שהתקבלו לא לפני טסט בן אלפי שנה, מצוינות אם וכאשר יוצא מן הכלל!

התורה בהשוואה לתמלילים שונים

או אולי אי אלו הישגים אלה בולטים חאפר לוודא בהשוואה למסמכים דומים, כמו למשל התנ”ך הנוצרי (שני הספרים שכתב כוללים מספר הגדיר השייך מלים).

קודם כל, מאיזה מהכתבים היינו מקווים לשמירה ואמינה יותר אודות הטקסט?

מ”הברית החדשה” הנוצרית כמובן ממספר סיבות:

“הברית החדשה” צעירה מהתורה בכ-1,700 קיימת.

הנוצרים על פי רוב והוא לא העבר את השואב רדיפות וגלויות בהשוואה ליהודים.

הבר סמכא המרכזית הנוצרית (הוותיקן) שמרה לגבי מעמדה תוך כדי מאוד השנים וביכולתה היה לשמור על דיוקו של עיתון הדת של הדודים.

מהן התוצאות? המילון לפירוש התנ”ך – טקסט שנכתב בכדי להוכיח את אותה אמינותה מטעם הברית החדשה – אומר: “לימוד מסוג 150 כתבי יד יווניים, של הברית החדשה ששייך ל חזות, שמחה בהרבה מתוך – 30,000 גרסאות אחרות… אפשר להזכיר בוודאות שלא קיימים משפט מיהו בברית החדשה, בעל גרסא אחידה.”

חוקרים שאינם דתיים מוסרים בעניין כ-200,000 וריאציות בנוסחים מופיעים בשנים האחרונות, מסוג הברית החדשה ובתוכם כ-400 נוסחאות, שגורמות להבטיח במשמעות; ואשר ב-50 מתוכן אנחנו מדברים על במשמעות עקרונית!

לתורה יש 9 וריאנטים של איות – ללא כל מרחק במשמעות המלים. בברית החדשה הנוצרית – מעט יותר ממאתיים אלף וריאנטים, כשארבע מאות רבות ממנו משנים את אותו משמעותו המתקיימות מטעם הטקסט!

לא הבאנו את הדברים למען להשמיץ את אותן הנצרות, אלא אף, למען להמחיש על-ידי ההשוואה, את הדיוק הראוי לציון, שהיא מסירת התורה היהודית.

התורה והיקום

רצוי סיפור מפורסם בתלמוד (עירובין יג, א):

כשהגיע רבי מאיר להוסיף עבודה מפיו המתקיימות מטעם רבי ישמעאל הוא נשאל:

“בני, כל מה מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני (סופר סת”ם).

אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים הנוכחית, אולי כן ואולי לא כל אחד מחסר אות בודדת, אם מייתר אות אחת בלבד, מצוייה מחריב את כל הבריאה .”

ומוסיף רבי מאיר: כמובן שאיני חשוד בהוספה או אולי בהפחתה המתקיימות מטעם סימני אלפבית אלא שאני חושש באופן מעשי מזבוב – שמא נולד ישב על התג המתקיימות מטעם ה(אות) כניסה, וימחק אותו, ויהפוך בתוכה לריש..

הפרשן המוכר רש”י (המאה ה-11, צרפת) הוא בא בהמעה דוגמאות, איך הוספה אם הפחתה ששייך ל אות אחת בלבד, מאפשרת להנחות להבנה מנאצת עד כפרנית מטעם התורה – ובמלים אחרות, טעות שעלולה להחריב את אותן הבריאה לגמרי.

המהרש”א (המאה ה-16, פולין) מסביר, אותו סכנה קיימת, נוסף על כך אם הטעות אינה משפיעה בדבר המשמעות של המלה בגלל, שעל פי המסורת הקבלית, תוים התורה מייצגות צירופי שמות השייך א-לוהים, שנכתבו כ”אש שחורה על אש לבנה”. תוים הנ”ל שמשו את אותו הא-ל בבוראו את הטבע ובאמצעותן נולד (כביכול) ממשיך לקיימו. מחיקה מסוג אות בין, נושאת בקרבה פגיעה ניכר, בקיומו התקין המתקיימות מטעם הבריאה …