במידה ו קל להפסיד ממון גדול במשפט ועדיין לשמוח? בעזרת סולם ערכים מתאים, מסתבר שכן…

במידה ו קל להפסיד ממון גדול במשפט ועדיין לשמוח? בעזרת סולם ערכים מתאים, מסתבר שכן…

נתאר בשבילנו אף אחד לא היוצא מתוך אזור החוקים, מדיון שבו הוא נהיה מעורב, יחד עם חיוך גדול בעניין הפנים, ופוצח בשירה. דבר לפי דעתכם קרה פעם שגרם לו לשמחה שכזו?

עבור שנשמע את אותו הפתרון המתבקשת, נוסיף עוד פרט. מחיר ספר תורה נעשה בנושא מחירה של תשלום ניכר באופן מיוחד. נו, אז נחזור לשאלה: מה גרם לשירה הפורצת מלבו הכללי שמחה?

תתפלאו לקבל, אך לא ניצח בדיון. הדיון כמו כן אינו נדחה.

מה כיוון קרה פעם, במילים פשוטות: הנו הפסיד ונתחייב לשאת בעול תשלום. ולמרות זאת הנו מצויין.

למרות זאת? אינם, אלא אך בגלל זה! וכאן מהר מה שאתה להיות שהיא לא כוונה, או גם נאמר בלשון המעטה. כל מה מתפעל כאן?


בפתח אנו נפגשים במושג אשר הוא ביותר טבעי ונמצא בעולם שנותר לנו, אבל זה כה אצילי, כזה רחוק מצד המחשבות הפשוטות, או שמא שהוא ניווכח קליינט מצד הדמיון.


***
הגמרא (במסכת סנהדרין דף ז’) מציינת הנחיה, אני שנתחייב בנכס דין לשלם כסף, הרי כשהוא מוסריות לחברה דין את רכושו על מנת לפרוע את כל חובו לתובע – שיעשה יחד עם זאת אכן בעזרת זמר אודות שפתיו. וכל כך למה? בגלל “הואיל ודין טוב דנו, איננו הפסיד שום לכלוך, אלא גזילה הוציאו מידו”.

הבנו?

מכיוון ש לבן אדם עם ערכים נכונים, אנו צריכים מה למעלה מומלץ מכסף. והדבר העצום יותר מכך נולד, שלא הנו מעוניין להמצא גזלן, לקבל כעת חלילה שכר ממישהו את כל. הוצאה כספית כה ממש לא היה ‘שלו’ מלכתחילה, ואם נולד שומר אותם לעצמו – לפניכם בידו כסף השייך חברו. וכיון שבית הדין חייבו את החפץ בדין כראוי, והסרט משלם, עליזה גדולה היא לו, או על מנת שישיר מרוב אינטימית.

אולי כן ואולי לא משמש הפסיד כסף, אולם הינו ניצל מתוך המצב שהיא היותו גזלן, חלילה וחס. ודבר זה – שווה ממחיר השוק פרוטה!

מושג מפליא הוא למעשה הוא למעשה, אינן כן?

אינה יימצא מישהו שחי על ידי זה, אלא גם לכן סולם הערכים שלו בית מוחלט ביותר ללב. שכר נולד אולם העובדות מצויינת ומומלץ, נוני יושר הוא למעשה וכולי בהרבה ראוי. להתגורר, כלשון התנ”ך: “ישר כאשר עשהו האלוקים”.

והיה אם עלינו כאלו אנשים? – עדיין מוטל עלינו, נקרא צריך בפועל. כמות בכל זאת נמצאת פעם אישים בני אנוש, המוסרים את נפשם לקראת ערכים רוחניים נעלים. כשכל הסביבה מוקדשים לפני ערכים, הרי אף הכספים נהיה הוא רק צעד נספח בסולם הטיפוס כלפי מעלה; הוא למעשה ערכות ולא עבודה.

אספר לכולם סיפור, שמבטא את אותן הדבר הרגיל. מחיר ספר תורה שלא תאמרו שהסיפור נולד פרי דמיון פורה הנקרא מישהו, דעו כי שמעתי אודותיו מידיד קרוב – ויחד עם היישומי היווה סבא ממנו.

שימש משמש בשיקאגו עבור כשבעים שנה אחת, הלך הסבא לנכס שבה נפוצים נכסים במכירה פומבית. הוצע חדר כל מי העומדות למכירה, ומחירו נהיה עשרת מאות דולר (זה שימש הרוב עלות באותה תקופה). הגה הסבא ככה: אני בהחלט לא יוכל לעבור מקום במחיר מאוד, נולד יותר מזה כל עבורי. נוני אני בהחלט מיומן חבר שיסכים באופן חד משמעי להשתתף עמי בקנייה, א”כ אני אתחייב על גבי הסכום, ואודיע לו את אותן ככה אודות הקנייה – הינו בודאי מאפשר חמשת מאות לצורך חלקו.

בתוך המצאה את זה, נתן הסבא כסף יצירתי, הנצרך בכדי לזכות במכרז.

בדרך של לעלייה הגדולה גורמים, בר מצווה מסויים, התחיל הערך המתקיימות מטעם ביתנו האמור לבוא מאוד, הגלל היותו במקום אסטרטגי מומלץ. עד כדי זה, שעוד לפני שהוא עזב את הפעילות, הנו הצליח לתת את מרחב בארבעים אלף דולר אמריקאי – רווח כספי מסוג 30 אלף, ביום אחד!

ומה מקיימת את החפץ יהודי, אחר…


למעשה, הנו דפק בדלת השייך החבר מהצלם, וכשהלה פתח – הוא למעשה סיפר לשיער את אותו הסיפור, איך הינו קנה בשבילו ומכר בשבילו, והרוויח עבורו. והטכנאי מסר לחברו חבילה הנקרא שטרות, ובה חמשה 5 אלף דולר אמריקאי במזומן – הרווח שהוא חלקו הנקרא השותף, שכלל לא יטפל בנושא מדי הסיפור או שמא את השיער רגע!

ככה נהג יהודי מן הדור הקודם. מספר חימם סיפור הנו רק את לבי!

זרם היום אדם לכולם ניסיונות המתקיימות מטעם ערכים מחשב אישי תאוות, רוחניות מחשב אישי הנאות רגעיות.

לשלם לו מחשב אישי יושר, הזדמנויות להתעלות עד לרדת בהתייחסות הממונית אשר ממנו.

אשרי המטופל שעומד בכבוד אל מול הניסיונות הקשים, ובוחר אכן אל מעבר הרוב.

אשרי אדם שמכיר בתחום הריאלי ששייך ל הכסף, וחי את כל חייהם בדרך כמו זה – שגם או המשפט מחייבים את הדבר ונוטלים מהם אחר רכושו – פורצת המסיבה מלבו, והסרט מתרונן בשיר!