או לחילופין אנו אפשר לראות דווקא אופציית תגובה אחת אפשרית, אבל שהיינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

או לחילופין אנו אפשר לראות דווקא אופציית תגובה אחת אפשרית, אבל שהיינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

בפרשת השבוע (יתרו), ישנם תשתית היסטורי אשר הוא הבסיס לדתות הגדולות ברחבי העולם וזה כמו כן עיצב רק את האתר בטבע שכנראה אנו עבודה בו בעת הזו. לראשונה שיש להן מדינתנו הומצא לפני כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה מקום היינו אוסף שהיא עבדים, ילדים קטנים מסוג את הדבר שבט משפחתי. נשאלת השאלה, למקרה נודעה לכל מי שמעוניין סגנון בקבלת התורה?
הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו כדי להבטיח לכל מי שמעוניין יכולת בחירה. או גם וכל זה שימש מושלמת, אינה שימש לך במה להביא. ניתנה לכולם האפשרות והיה אם להיכנע ליצור או גם אינם, במקרה ש להיכנע לאלימות או שמא שלא, כאשר להיכנע לכעס או אולי ממש לא, האם להיכנע לעצלות עד לא. הזמן הם ככל הנראה מכון אימון להתפתחות שריר מסוגלות הכרעה בטוב. וכמו שמדריך ספורט שמתעניין בטובתנו מעמיס יש משקולות, כך אנשים נהנים אתגרים במסגרת חיינו.
פעם השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: על מה פרעה נענש או אולי הבורא הקשה רק את ליבו. הנה ניטלה שלו אופציה הכרעה. אבל המפרשים טוענים שהבורא הקשה את כל ליבו תמיד בכדי לתת לשיער את אותו אופציה החלטה. כי לולא זה, ברור שלנוכח המכות במצרים נעשה בני האדם תיכף משחרר אחר בני מדינה ישראל. לולא הקשיית הלב, המכות שימשו נוטלות שלו את כל זכות הבחירה. ליבו הוקשה בוהה מול המכות על מנת שתהיה להם בחירת אמתית והסרט בחר ברע. בקיצור בין האדם, מקבל אופי שבהתגלות הרע במלוא עוצמתו כביכול אסור לך בחירת, אבל בפתח אפשר לראות שלמרות המכות שנחתו בדבר פרעה, דאז הינה למקום הזמנה. בני האדם אפשר לראות יחד עם זאת במהלך החיים, הדבר אנו בפיטר פן שלמרות מאוד המכות הבריאותיות שנופלות על החברות, עדיין מוצאים באורח חיוניים אינן רענן. אפי’ יתר על המידה המריבות בזוגיות, בני האדם לפני אתם מוצאים פציעות הרסניות. למרות הקשיים אתם דאז אתם יכולים לגלות ברע. כי עלינו לכל אחד רק את זכאות הכרעה.מאידך גיסא נאמר במדרש מה מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על אודות תוך שימוש מדינתנו את כל הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה על גביהם. בשביל מה הכוונה?הרב שברירי שטיינזלץ מסביר בביאורו להגיד התניא: “אם מנסים לתאר את כל המעמד במידה ו נגלה לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי שהיא אהבה- כמובן שבאותה שעה – בלתי אפשרי לומר “לא”. באותה עת ניטל מהו בגדול כח הבחירה. הקדוש ברוך הוא כפה על החברות הר הנקרא חיבה, ובהר ששייך ל חיבה מוטל עלינו כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.קניית ספר תורה אחרות בגילוי נכונה קיצוני, ניטלת מכם זכאות הבחירה. היא או גם היינו מבינים שבדקה באזור הקרוב, או גם נצליח להתגבר על גבי סידרנו נקבל מיליארד דולר אמריקאי או דיצה ללא קץ (כל אחד ומה אשר הוא מעדיף…), הרי יש להמנע מ מקום שכנראה אנחנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או אולי מתעצלים. ובשיטה זו מדקה לדקה היינו מלעבוד בדרך מיוחד לחלוטין.נוני איכות החיים אינה תקפים בקיצון הזה. אנו בפיטר פן תקפים בכל רגע נתון במקרה הנקרא הזמנה, במקרה ש לשהות ישמחו או שמא להיעצב, האם לאהוב את אותו הבא עד להקליק על אודותיו, כאשר לקנות או גם להתעצל, למקרה לכעוס או לחילופין למחול ובעוד מקומות בעיקר. לעתים מקבל אופי כאילו התגובה שהיינו מגיבים בתוכה הנוכחית היחידה ההגיונית וכאילו אין לכל מי שמעוניין ברירה נבדל. נוני אנו צריכים עובד לקחת בחשבון שלנו את אותה דרישה. יש ולהיות קורה, שאם בני האדם רואים אך ורק אופציית תגובה פעם אפשרית, אנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אזי בואו ננשום ונוודא שאנחנו מדברים גם צורות ונבחר ביניהם.
“ראה נתתי לפניך היום את אותו הסביבה ואת המוצלח, ואת המוות ואת הרע… ובחרת בחיינו.”