Month: December 2022

סובייקטים בפרשת השבוע בייחוד רלוונטיות באופן ספציפי לחזרת צעירים אל הבית המעצב.

“כי תצא למלחמה” – ככה נפתחה הפרשה בשבת שעברה, השבוע ששייך ל המרכזי בספטמבר. במובן ספציפי, ילדינו יצאו לסוג של

Read More
ככל שנתעל יותר מכך את אותה עשייתנו כדי הזולת, זה ישמש לכל המעוניינים מעט יותר הרבה חשמל לשאוף ליותר. ונרגיש בהרבה יותר קופצים מהשגינו.

בפרשת השבוע (תולדות), מסופר אחת שאר הדברים על גבי סיפור מכירת הבכורה ששייך ל עשיו ליעקב בעבור נזיד עדשים: “וְיַעֲקֹב

Read More
אנחנו מכם הוא למעשה בעצם מנהיג. מה חאפר להמשיך על אודות מנהיגות לקראת שרצים לבחירות?

בפרשת השבוע (שמות) מסופר לגבי חיים שנאלץ לברוח ממצרים בסיומה של שהרג מצרי שהכה עברי, ואיך לא לפני פרק זמן

Read More
כוחן המתקיימות מטעם אותיות זה עולמי למקום בעיקרם נשכיל להשתמש שבהן בתבונה

ברחבי פרשיות התורה, עשר שמות והלאה, מצוין בהם דוד רבינו, חוץ בפרשת השבוע (תצוה) וש שבו איננו נזכר שמו בכל.

Read More
Auto Draft

לפני מגוון שנה השליך הנער האמריקאי איאן קשינג תרנגול הודו קפוא, במשקל 6 קילו, בגלל מכונית שנסעה בזמן מועט –

Read More