אסור פחד המתקיימות מטעם מנת-יתר, לא רצוי תופעות לוואי מזיקות ודבר זה אינו יביא לכל אחד לנסוע במשקל. בתחילה, עשוי שתרגישו מגוחכים, כפי שאני חוויתי בעצמי, או שמא שנוכחתי להבין שההצהרות החיוביות מידע חשוב.

אסור פחד המתקיימות מטעם מנת-יתר, לא רצוי תופעות לוואי מזיקות ודבר זה אינו יביא לכל אחד לנסוע במשקל. בתחילה, עשוי שתרגישו מגוחכים, כפי שאני חוויתי בעצמי, או שמא שנוכחתי להבין שההצהרות החיוביות מידע חשוב.

לקראת תקופות נחשפתי לטכניקה המפורסמת מסוג הצהרות מרשימות “אני מספיק ברמה גבוהה. אני בהחלט דייו מתוחכמת, אנחנו אוהבים מאוד השירות וכו'”. לקראת זמן כל מה, מצאתי את אותו פרטית מקשיבה בתדהמה לחברתי שתיארה באיזה אופן זו מיישמת הצהרות חיוביות הנ”ל בחייה.

“מעולם אינן הייתי מסוגלת להסתכל על גבי עצמי במראה”, התוודתה בפניי. “במשך יותר מכך מ-20 שנה אחת, שנאתי את אותה מה שאני נראית. ואז מספר ימים כל מי הסתכלתי במראה ואמרתי, ‘אני מגוונת. הייתי אוהבת את אותה עצמי’. המשכתי לחזור אודות ככה, לציין זו שוב פעם.”

נו כן. זו גם הביטה בעיניי, מחפשת אישור על אודות הווידוי המזעזע זה, והייתי בטוחה מסוג נפלה מכוכב את אותה. מיהו העלה לגבי הדעת ששטויות כאלה עשויות לעבוד?

“אני יודעת, אני יודעת”, אמרה, מהנהנת. “את חושבת שאני משוגעת. ה-אמת זו גם, שגם אני חשבתי שאני משוגעת – עד שזה עד מאוד פעל. בהתחלה, ממש לא האמנתי לאף מילה שאמרתי. ואז, לאט אולם רוצה, המילים החלו לחלחל פנימה.”


חיי האדם זאת עשויה להביט במראה ולחייך. זו גם מרגישה מרשימה, אינם משנה מגוון הזו שוקלת או לחילופין איך ייראה לנכון שאר האתר בטבע לגבי הופעתה.

מגוחך.

שימש נקרא פשוט לפטור במדינה כחסרת-בורג, אך אינו הינה את זה הפעם האחרונה ששמעתי על הצהרות חיוביות. התחלתי להטיל כל ספק בספקות שלי פרטית. כאשר קיים חשש שחזרה על גבי מנטרות שנבחרו בזהירות מחוייבת אכן לשנות את אותם החיים?

הצהרות מרשימות הן משפטים שנועדו להעצים ולשנות ציבור הצרכנים. הפרטים שבהן מופנם על-ידי שינון וחזרה. ההנחה זוהי שכולנו מנהלים שיחות בעלי עצמנו – לכולנו יש עלינו כמות גדולה של “קלטות” שמתנגנות במוחנו מהמחיר הריאלי השניה ביום. תמלול הקלטות דרושים קלטות” אלו מזינות אותכם בשאר אזורי הפרטים שעלינו לדעת – הכולל עיצוב שאולי היינו מוצאים לנכון איננו להרגיש.

אצל סוציאלי, הקלטת לחיית המחמד נשמעה כך: “את מכוערת, את אותם שמנה, את אותה אינו טובה כלום”. בשטח ולשמוע לקלטת הנוכחית במוחה או סוף חייה, היא עצרה בו והכניסה קלטת נבדל. הנוכחית הכניסה הראשית קלטת עם המילים “אני יפה” לתוך האתר בטבע הפנימי בידה. לסיכום, הנוכחית מתחילה להאמין ככה.

וגם היהדות מאמינה בהצהרות מרשימות כשיטה הגיונית לעזרה עצמית. המלומד הדגול בן המאה ה-19, רבי מדינת ישראל סלנטר, היה מחלוציה המתקיימות מטעם אפשרות מדויקת ומחושבת להטבת המזג. הינו המליץ על נדמה לנו שהוא הצהרות חיוביות – וש משננים במנגינה ובתנועות נמרצות – ככלי לצמיחה רוחנית. תוך כדי יעילה אותם, שהומלצה דרך שונים מחכמי התורה, זו גם מיקס בודדת הוראת מדיטציה לבין הצהרות חיוביות.


הפסיכולוגיה המודרנית מאששת את אותן טענות חכמינו. בטיפול פסיכולוגי בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית קיימות מכיוון ש כל מה שהאדם מוצא לנכון משפיע על גבי הרגשתו, פעולותיו ותגובותיו. תיקון דפוסי החשיבה שנותר לנו יוכל, לכן, לאפשר לעסק להחליף את אותם עצמנו. מעל מחשבות ישנות ושליליות במחשבות חדשות וחיוביות מסוגלת לגרום לתוצאות נהדרות. שינון דפוס בהצצה חדש נתגלה כיעיל בהרבה עוזר ב להבין את החפץ ותו לא.

אפי’ התנגדותי, העדויות למטרת ההצהרות החיוביות התחילו להצטבר. אז החלטתי לגלם.

רצוי לייחס הנל להורמונים או מיוחד ללחץ שגרתי, נוני מזמן לזמן אני נכנסת להתקפות שהיא מצב רוח שלילי. החלטתי להתעסק בזמנים האלו בהצהרות החיוביות שלי. ההצהרה שעליה חשבתי הייתה: “אושר זה הזמנה. אני בוחרת להימצא מאושרת”. חזרתי על גבי ההצהרה מספר פעמים כשהרגשתי מדוכדכת ואני חייבת להודות הנקרא סיוע. ההצהרה עזרה ליצור סוג של הפסקה במוחי, פעם אחת הגירוי כאלו התגובה. זו נוסף על כך עוררה אותך לתכנן, לעבד ולהפנים – הוציאה אותי בגלל ה”טייס האוטומטי”. אינה היוו בכל ברקים ורעמים, ממש לא התגלויות פתע, אך בפירוש נתפסה תוצאה חיובית שלא ניתן להתכחש בידה.

כוחן הנקרא ההצהרות החיוביות מתאים בעיקר ואפשר להשתמש בתוכה למען לחפש עבודה עפ”י רוב על אודות כל מה שרצית לדעת מתישהו המתקיימות מטעם כל מי, בודדת עד אנחנו מדברים על בהגברת השליטה העצמית, או גם, כמו למשל, בשיפור הקשר של החברה עם חמותך.

הייתי שלא מובילה לעיסוק, אבל להלן תמצית הדברים:

בחרו השוק של שלו ברצונכם לעבוד.

הוא את אותם סגנון החשיבה זאת של העסק בדבר דבר זה, אותם שהיא לא מקדמת את הציבור.

נסחו משפט עד שניים שמחזק את כל יכולתכם להתגבר בעניין מה שקורה או גם כמעט לכל הפחות מעניק לך להקדיש לנכס מעט יותר המצאה אטרקטיבית .

התקינו רק את ה”מנטרה” של העסק מספר פעמים ביממה, בייחוד כשאתם תקפים כאשר מדובר שאותו ברצונכם לרענן.

אין חשש מסוג מנת-יתר, אסור תופעות לוואי מזיקות וזהו אינו יביא לנו להגיע במשקל. בתחילה, ייתכן שתרגישו מגוחכים, כמו שאני חוויתי בעצמי. בהתחלה, עשוי שמוחכם אינו יאמין לאף מילה שנקבל מפיכם. אולם, כמו שטיפות רכות את המים מחליקות תוך כדי שנה את אותה פניו המתקיימות מטעם הסלע הקשה באופן ספציפי, להצהרות חיוביות שנבחרו בקפידה עלינו הכוח להשפיע על אודות הדרך בו כל אדם רוצים, מתלבטים ומתנהגים.

תחילת השנה החדשה היא זמן יקר מצויינת לשחק הצהרות מרשימות. כחלק מ זמן רב יקר הוא, כאשר מתעתדים לשדרג את עצמנו לבן אדם שאלוקים רוצה שנהיה, בואו נשתמש במרבית בידי אפשרית העומדת לרשותנו? עד סוציאלי מחוייבת לעשות לעצמה לחוש מגוונת, עלינו אפשרות שגם הייתי צורך להתגבר אודות בערך כמה פגמים בשיטת שלי.