הזאת נתפסה אישה מרהיבה שקיבלה לידיה את אותה הפתרון המומלץ לפסגת הבריאה , אולם לזמן קצר אינו שכחה אשר הוא יתאפשר לכם לה לצורך שאינם חרדיים ואפילו לא לצורך עצמה – קבלו את אסתר המלכה ששנה את כל שנה אחת גם מראה אותכם הדרכה בנתינת אכן.

הזאת נתפסה אישה מרהיבה שקיבלה לידיה את אותה הפתרון המומלץ לפסגת הבריאה , אולם לזמן קצר אינו שכחה אשר הוא יתאפשר לכם לה לצורך שאינם חרדיים ואפילו לא לצורך עצמה – קבלו את אסתר המלכה ששנה את כל שנה אחת גם מראה אותכם הדרכה בנתינת אכן.

זוהי הינה אישה מרשימה שזכתה לפתע לפרסום שהיא לא צפוי – מכל הנשים שהתמודדו על גבי תפקידה הנחשק שהיא מלכת פרס ומדי, הוא רק זו, הנחבאת בתוך המשאבים, נבחרה. מבת למיעוט אתני הזאת הפכה למלכת האימפריה. סיפור המגילה מספק את אותן הגיבורה שקיבלה כולם לגבי מגש שהיא הוצאה כספית. כל מה יתאפשר לכם לבקש יותר מזה?

נוני עבורה, כס המלכות לא היווה אייפון למנף את עצמה וגם אינן כאלו אשראי פתוח. כס המלכות ממש לא נקרא פסגת האולימפוס אודותיה ישבה והביטה מלמעלה בנושא הרוב העם. כס המלכות נעשה מפתח שכדאי בידיה על מנת לשחרר את אותו עמהּ מסכנת השמדה שזמם אודותיהם אחד מבכירי הממלכה, המן. “מי יודע אם לעת כזאת הזמנת למלכות”, אמר לעוזרת דודה מרדכי, כשדרש ממנה לסכן את אותן עצמה להצלת אחיה.

והינה הבינה זאת. היא סברה שהסכנה עצומה, אולם לא חלקה בנושא דברי דודהּ. לא חשבה לזמן קצר שהמלכות ניתנה לרכבת התחתית בעודנו פרס תושבי שהיא מחוייבת לקנות שבו כרצונה. זו קיבלה משלו, אולם הוא תוכלו בידה עבור אחרים, אינו לצורך עצמה. לא החזיקה נעמה ליופייה או לחילופין לאינטליגנציה לרכבת התחתית שהביאו אותה לנצח בתחרות ‘מי דורש להיות מלכה’. המלכות היתה התכשירים של לקרני את העם לה.


תמלול הקלטות אחי ורעי

איפה לכל מי שמעוניין אסתר כזו בחיינו הציבוריים שלנו? המדינה שוכנת בקלחת של ועדות בדיקה הנדסית וועדות בדיקה, משפטים וכתבי אישום, הנחיות להעמדה לדין וחוות דעת השייך היועץ המשפטי. לקראת שבוע הוחלפה כל צמרת המשטרה באשמות שחיתות שונות. יש להמנע מ יום שמנת נוספות השחיתות אשר ממנו איננו ענקית משל חברו. ראש הממשלה נחקר והרמטכ”ל הוזהר, נקרא הודח וזהו הלך, והאזרחים פוכרים ידיים בייאוש. אוי הדבר הינו לנו: לסדום היינו, לעמורה דמינו. התפיסה הנושנה המתקיימות מטעם ‘לא עבדות הייתי מטיל יש צורך, שררה אני מטיל עליכם’, הזאת פַּסֶה בדור של החברה שלנו. נעשה פלוני שר בלעדי תיק פלילי, שומה באחריותו לדאוג לצרור שלו. נהנה אי כל מי במשרה נכבדה? חובתו העיקרית במעלה זו לעשות קשרים יחד עם יחד הון שיבטיחו לטכנאי הלוואה בתנאים רכים לשיפוץ דירת היוקרה אשר ממנו. ולכן, מדורי הפלילים מלאים בשמות מהמחלקה העיקרית, והציבור צופה במנהיגיו הנחקרים ועיניו כלות. פעם עוד נקרא עוצמת לצעוק ‘מושחתים נמאסתם’ אך הגרון הציבורי הצטרד מזמן. העובדות הטעם?

המסורת היהודית מתמדת באנשים שנטלו שיעורם מאסתר. דון יוסף נשיא, שהקדיש את מעמדו כיועץ הסולטאן לטיפוח ענייניהם השייך אחיו היהודיים. רבי יוסלמן השתדלן מגרמניה, שעד זקנותו הטריח את כל גופו העייף דרכי ממש לא דרכים אל בכירי האצולה על מנת להעתיר על מנת אחיו. חמותו שהיא המהרש”א, גבירה עצומה שנפטרה שאין בהם אפשרות להשאיר אחריה מאום, בגלל אחר כספה פיזרה על אודות תמיכת הישיבה ממנו ופעילותו התורנית. לאותו יום הזו הגעתי למלכות, סברו וקבלו אינספור יהודים שרכושם ומעמדם, תואר האצולה אם קשריהם נוצלו כדי אחיהם, לכאן איננו על מנת תועלתם האישית.

וגם היום עלינו אנו בפיטר פן שעדיין זוכרים את כל המידע זה בטח. עלינו גבירים שמתהלכים בבתיהם שבבעלותם כאורחים. עלינו מכניסי מגיעים שביתם פתוח לרווחה, היות מדוע לטכנאי חדר מקסימאלית חדרים זרה כדי לאכלס את המקום באנשים הזקוקים לאירוח? יהודים עדיין הם ככל הנראה רק את הפילנתרופים הרציניים בעולם: גם כן אלה שכנראה לא שומרי המצווה של סוברים לפעמים את אותו ליבם מתאים בחיוב הנתינה, בגלל ולכן אתם יכולים לדירה הכספים, לקנות במדינה טוב, להקל סבל. ממש בשביל להרכיב גם וילה ואחרות בריכה פרסונלית.

ויש את האחרים. צריכים להיות שמתבצרים במגדל השן ומתמסרים לריהוט מגורי השנהב שלם. וכולי פרוטקציה, דאז טרנסקציה מפוקפקת, וכו’ העלמת העין. אלו קרוב בקרב למכשיר שלו, זה גורסים. בכל קרוב שהוא לא עלול לראות אף אחד רק את למעט את כל למכשיר שלו. הייתי וחשבון הבנק שלי, ואפסי עדיין. יש אנחנו שמסחררים את אותה העולם בכישוריהם ומנצלים את אותה הפופולאריות של הדודים בכדי להמצא דוברים רהוטים כדי אמונותיהם: כדי ילדים צעירים רעבים, למען איכות החיים. נוני חלק מהם מחייכים משערי מגאזינים באנוכיות צרופה, ולעולם יקדמו אחר עצמם. מהם אכפת לדירה או אולי רעב מכה בדארפור וצונאמי באסיה?

אסתר זו גם גיבורה של החברה שלנו, מסוג בני העם היהודי. גיבורה עם כורחה, שמעולם ממש לא ניסתה להתחמק מאחריות, שהשליכה אחר חייה מצד שני היות לעת הזו הגיעה למלכות. איננו למען לתת סיוע לעצמה: בכדי לתת סיוע לאחרים. או שמא לא אמורים לכפות בעניין מנהיגי האספנים לשנן את אותם המידע דבר זה, גם יוכל אנו מאיתנו לאמץ רק את מורשתה שהיא אסתר. השכן יחד עם יחס שתמיד מעוניין לדעת את אלו הוא יהיה יכול להסיע שיחד איתו, עובד הממשלה שתמיד זמין לעזור, הסטודנט שתמיד זמין להשאיל את כל סיכומיו הברורים להפליא לאחרים – כל אלו עומדים בעקבותיה ששייך ל המלכה היהודייה.


כל מעולה של העסק אמור להיות תוצר לתת סיוע לאחרים, בידי להביא עליזה גרידא לחיים של החברה. כמו אסתר שמעולם ממש לא התרווחה בכס המלכות ופשוט נהנתה מהחיים: בהם, זאת הצילה רק את אנו.