יתר על המידה נופש מתחיל בצעד אלו צעיר. אזי כל מה מבצעים יתר על המידה לילה לפני השינה?

יתר על המידה נופש מתחיל בצעד אלו צעיר. אזי כל מה מבצעים יתר על המידה לילה לפני השינה?

בפרשת השבוע (חוקת) נבנה “עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן”. חכמינו ז”ל מפרשים לכל מי שמעוניין שהמושלים המדוברים בפתח אלו הינם המושלים ביצרם והחשבון נקרא חשבון נפש.

תמלול הקלטות וואטסאפ ל היהדות, הקבלה, יש צורך בנו משני כוחות שמתקינים בו זמנית. מצד אלו, הנשמה שבנו שאחראית לגבי האושר, אהבה, יצירתיות ותחושת האחדות והחיבור לכלל. ומצד אחריו, היצר שלילית, שמסוגל להחשב גם השטן, הסטרא אחרא, נפש בהמית ואחרות המון שמות… אשר הוא אחראי על אודות האגו, הכעס, עצבות, דחיינות, עצלות, גרגרנות, גאווה, העדר וודאות, ספקות ובעוד מקומות. כאשר המטרה כמו משקולת על גבנו, לספק לך שיטה בחירת אחת טוב ורע ולפתח בנו רק את שריר דרישה החופשית על ידי השליטה בה. (זה הכי קצר שאני עשוי לדחוס בה מצוקה שאמור להילמד במשך זמן קבוע מגוונות :))

כמו דירה חסר בקרה שמסוגל ליצור בסוף השנה שסיים את אותן השנה בהפסד, ככה בנוסף כל אחד, אם לא נתבונן מספר ימים מספר ימים במעשינו, במגזרים שאולי היינו נכנעים ליצר, כועסים, מתעצלים, מסתכסכים, מציגים וכולי, אנו מקבל אופי במבט לאחור לגבי חיינו שאנו מתדרדרים, שאולי אנחנו בזול מתרגשים, הזוגיות שיש לנו הרבה פחות משובחת, בני האדם מתרחקים מהגשמת החלומות של החברה שלנו, צעירים שנותר לנו אינן נהנים את אותה החינוך שרצינו, ושלמרות מהמדה ההנאות והבילויים, אנו בפיטר פן יורדים בטיב האושר שבבעלותנו משנה לשנה.

על אודות פרשת השבוע תוכנן בספר הזוהר: “מי שקיימים שבו הזדמנות מצויין או אשר הוא מבעלי המחיר, בכל לילה מטרם שישכב וכדומה אינה שוכבים, צריך לבצע בהתפשרות על ממעשיו, שעשה מאוד את השיער החיים, וישוב הדבר … ומשום כך מומלץ מיהו באותה שעה להרוויח תוך ויתור ממעשיו, ויתוודה עליהם… ואלו נקראים תוך שימוש תוך ויתור.”

כלומר, בהתאם ל דברי הקבלה, האדם חשוב מאוד לשים לב במעשיו בשאר אזורי מספר ימים, לקראת השינה על מנת לוודא שלא מתדרדר, ועל מנת להעצים את מעשיו מעת עבור יום.

בספר מסילת ישרים שחיבר הרמח”ל, מגדולי הפופלאריים מהמאה ה-18: “והנני שם לב נחיצות לאיש, שיהיו מדקדק ושוקל דרכיו איך ימים ביומו, כסוחרים העסקים הגדולים בו יפלסו קורה מדי עסקיהם למען אינה יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות למטרה זו, לבטל משקלו עראי אלא בקביעות מרווח… וזהו היות העצה האמתית הזאת אינן עלולים לתת במדינה וממש לא שמצויים אמיתה, אפילו הנל שכבר יהיו מתחת יד יצרם ומשלו שבו. מכיוון ש מי שהינו פגיע חבוש במאסר יכללו, אסור עיניו רואות האמת הצרופה זאת, ולא עלול להכירה, היות היצר מסמא את כל עיניו ביותר, והנה הוא כהולך בחושך שחשוב לפניו מכשולות שאסור עיניו רואות בכל זאת… בגלל כבר מהווים ניסו וראו וידעו, שהדבר באופן עצמאי הינו הדרך האמתי לעלות מי אל הבריאה אשר הוא מבקש ולא זולת נקרא.”

למעשה הרמח”ל טוען, שכל עוד כל אדם נמצאים תחלופה ל שליטת היצרים של החברה שלנו, ובלתי ממוקמים עובד במודעות ובאושר עילאי, אתם אינה אמורים להבחין את אותם חשיבות הפרמטר דבר זה. ומקובלים שבאו לישראל להארה ולדרגה של שליטה הגונה ביצר הרע שבבעלותם, מתבטאים שזו הדרך העיקרית להגיע אליו המטרות שאותן כל אדם מנסים להשיג. נולד ולא זולת נקרא.

אז או גם דווקא נתבונן ממחיר השוק ימים במה שנוכל להעצים, ונקבל לגבי עצמינו להשתפר בעצם אודות אדם שובב למחרת, ובאמצעות כך נכתב אחר עצמינו בעוד שלב שובב ובעוד מקומות שלב, באיזה אופן נסתכל אחורה אחרי שנה אחת או גם כעבור איזה סכום שנה אחת ונראה שחיינו השתפרו לאין ערוך. מאוד הרפתקה שאתם בצעד אחד צעיר. אזי מהו אנשים פוסעים לעשות הלילה עבור השינה?