Avoiding_Bank_Fees

Avoiding_Bank_Fees

הימנעות מדמי בנק
467


סיכום:


לעיתים שונים מכם יחוו רק את האימה על ידי צ’ק מקופץ, הפיתרון יהווה סיבה לשפע של עמלות הכוללות חיוב באוברדרפט ותשלום עבור המחאה המקופצת בבנק בעצמו.
מילות מפתח:


הלוואות
גוף המאמר:


לעיתים רבים מעמנו יחוו את אותו האימה אצל צ’ק מקופץ, הפתרון יעזור לשפע של עמלות הכוללות חיוב באוברדרפט ותשלום עבור המחאה המקופצת בבנק לבדו. עלות ספר תורה לדבר על העמלה שגובה הממסד שקיבל את כל הצ’ק. ספר תורה ספרדי זה הזמן אמור לעזור לכל המעוניין להימנע מעמלות שקשורות לרוב להקפצת צ’ק. חשוב שתעקוב בעקביות שונה איך שנכנס ויוצא מחשבון הבדיקה שלך.
בכל מלפנים שאתם תאריך פריט בסכומים הבדיקה שלך חיוני שתעדכן רק את הרישום של העסק שלכם. הגיע ראוי לגבי בכל צ’ק שנכתב, כל משיכה שבוצעה באמצעות מכונת כספומט, במידה תעשה ניצול בכרטיס החיוב של העסק לרכישה, או לחילופין במידה אתה גולש בחשבונך כאמצעי שכר ישיר להוצאות של החברה. בכל שעה שתבצע אחת מהפעולות האלה שלא קיים לרעיון שלך את אותו הסכום העדכני בסכומים השובר שלך; זה יגרום לחשבונך במשיכת יתר.כשיקרה זה הזמן פועל לבנק שלכם מושם כמה דרכי, הן תכונות לשלם עבורה את אותה הסכום החייב ואלה אם אינך מחזיק כרגע בסכום המציאותי בחשבונך. במידה הנם ניתן למצוא באופציה הנה, תחויב במה שמכונה חיוב יתר. הבנק שלנו יוכל וגם להזמין להחזיר את כל הצ’ק המסומן NSF (לא יספיק קרנות) ללא לשאת בעול תשלום אגורה אודותיו, ואז תחויב בתשלום בגין הקפצת ההמחאה בפני הבנק כמו וגם במחיר הסוחר.על מנת להימנע מעמלות אילו ברר מתחיל עקבי ברשומה של העבודה, בדוק שאתם כותב מידי המחאה, משיכה אם החדרתה שם בסמוך, בא עם כל כך העמלות שנגבות מהפעולות הללו. מוסתר על רישום מאוזן של העבודה שלכל עת, זה הזמן יעזור לך להעניק בשבילך מעקב עדכני אחר העניין שהינכם יכול לעשות שלא לאתר שלך. יתר על כן, הקפד לערוך מעקב מאז ומעולם אחר תשלומים מקוונים ותשלומי לימוד קבע שהיית יוכל או לעצב בעבור תשלומי אגודת או שמא העלויות של אחרות. כמה עולה ספר תורה קשוב ההצהרות של העסק שלכם מאוד חודש, לרוב איזון ובדוק בו באמצעות המרשם של החברה. זה הזמן עוזר לך לראות איזה צ’קים או שמא עדיין לא אושרו.כאשר עשית שגיאה, רק שלך להפקיד מתוכננת את אותה מחיר הכסף המתאים לחשבונך במטרה לנסות למנוע הצטברות כמעט מכל עמלות רבות העלולות להיגבה. ארבעת, כל אחד מסוגל לסייע בעמלות אלו והיה אם אם ברשותכם חשבון חיסכון המקושר ממש לחשבון הבדיקה שלך בכדי לסייע בכיסוי אירועים אילו. אני יכול וגם לבקש אשראי בבנק של העסק ע"מ לפרט מגבלת אוברדרפט; זה הזמן מרשה לבנק להלוות לי רק את סכומי הכסף שתצטרך דווקא לכסות את אותה הצ’ק הקופץ שלכם או שמא את אותם משיכת היתר.