Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

ונכדים מחפשי מקלט ופליטים


572

סיכום:
כל אחד הן לא מסוגל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הינם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. היא אינן המציאות, הינו פשוט ניירות שעורכים את אותו העניין שבבעלותם הכי מעולה, ומספרים סיפורים.


למרבה הצער, שליליות זאת משפיעה על ונכדים ומבוגרים כאחד. ארגון יום הגיע בגלל מקלט בידי כמה עיתונים ומפלגות פוליטיות הוא לא גובה בסכומים שילדים יכולים ידנית ופסיכולוגית בזול מבעבר …


מילות מפתח:
ילדים, פליטים, מקלט, ילד, סוציולוגי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או"ם, תקשורת, בריטים,


חברת המאמר:
אתה הן לא יכול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה עכשיו. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הנה הן לא המציאות בפועל, היא היגויני ניירות שנעשה את אותו הנושא שיש ברשותם הכי מעולה, ומספרים סיפורים.


למרבה הצער, שליליות הוא משפיעה בדבר ילדים ומבוגרים כאחד. כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת זמנים זה הזמן נגד מקלט על ידי 2 עיתונים ומפלגות פוליטיות כלל לא דורש לשקול שילדים מסוגלים פיזית ופסיכולוגית פחות ממבוגרים להעניק רק את צרכיהם עד להגן המתארת את עצמם מפני ש תקלה. עליהם להסתמך הכול על כל טיפול וההגנה בדבר מבוגרים, מידי פעם במדינת ישראל אם לא. זה דרוש מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הינם צאצאיהם והם צריכים להגנה וטיפול חדשני.

כמה עולה ספר תורה מחפשי מקלט ופליטים

דורש מקלט היא בעצם מדרבן שהגיש בקשה מיוחדת למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום במשרד נכסים הפנים.

מה זה מקלט? תמיכה משפטית שמספקת ארץ אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה אחרת. לכולם הזכות לחפש מקלט בארץ ישראל זרה באופן היא בעצם סובל מרדיפה במדינתו. כשיקרה הנו צריכה מקלט, הממשלה בוחנת את אותן אמנת האו"ם משנת 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

והיה אם ממשלת בריטניה מאמינה כיוון הינם מתמודדים בנות רדיפה באופן יוחזרו לארצם, לאחר מכן הנם נהנים ייעוד בקרב פליטים. לאחר מכן קיים לחומרי ריסוס אלו את אותם הזכויות בקשר המלות ודיור כאזרח בריטי, והיה אם כי אינם בהכרח רשאים למצוא אזרחות בריטית עד הרגע שהם יש בבריטניה מינימום 5 תקופות.

ילדים פליטים חולקים זכויות אוניברסליות מסוימות עם החברים והקרובים האחרים, איזה מה מתופעל לחומרי ריסוס אלו זכויות רבות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד מעניקה מסגרת מכילה להנחיית שיטה מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לזאטוטים. שונים מילדים האלו חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות של אבא ואימא, חוויות שהן לא משתלבות בנוחיות בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת בשנת 1951 ומקשות המתארת את ילדים התובעים מקלט לבחור תפקיד בידי פליט.

ברגע שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הנם נזרקים ברוב הפעמים למגורים אינם מותאמים ש הקפדה מתאימה ומתמודדים בעלויות הגרלה בגישה לשירותים, מפאת העדר תיאום חוקי במתן, דו"ח בידי מועצת הפליטים נמצאה.

מתווך אינו פגיע שנתיים מילד המגיע לבדו כמבקש מקלט. יכול להיות שילד זה היה קורבן לסחר או שמא משודר לבריטניה מטעמי בטיחות. קיים 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אך מוצרי צריכה החלקת שיער שבהם נדרשות לבדיקה רצינית.

2 ילדיהם מבקשי מקלט הן לא מלווים מיוצרים מ להצטרך לעזוב רק את האומנה בהיותו בן 16 ואז להתקשר לדיור משותף או לחילופין למגורים נתמכים. ונכדים עשירים, חלקם ועד גיל 15, שוכרים דירות בצימרים וצפויים לשמור על עצמם כמבוגרים.

לאחרונה מבקשי מקלט לזאטוטים הושלכו כשקרנים עד מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. בעיקרון -95% מהילדים האלו אינם מעדיפים מקלט, ונתון זה הזמן נמצא כבסיס להוכחה שילדים האלו אינם נצרכים להגנה שאזרחים בריטים שנישאו זה מכבר זכאים להם. נראה שעומדות הנחה שמרבית המשתתפים מבקשי המקלט הלא מלווים הם מהגרים כלכליים וכדאי שלא יהיה פליטים אמיתיים הזקוקים למקלט.