Attract_Deer_Using_Food_Plots_-_It_s_Not_Rocket_Science

Attract_Deer_Using_Food_Plots_-_It_s_Not_Rocket_Science

למשוך צבאים על ידי חלקות תזונה – זה לא מדע טילים


403

סיכום:
נטיעת חלקות מוצר מזון הנו שיטת חוקית מרבית להאכיל ולהעניק יתרונות לאייל. עם זאת אינך יכול להתיז בתירס או אולי בזרעים ע"מ לפתות צבי כדי לירות בו, וכל זה המכריע על ידי המדינות משתדל על מרבית זה הזמן. חלקות החומרי מזו מנפיקות לצבי מקום וודאי להגיע אליו אוכל, ובכך העוזרות יוזנו בצורה משמעותית יותר וכתוצאה מכך יגדלו ובריאות שנתיים. צבאים חסונים יולידו בתורם שנתיים צבאים בשטח זה, הביקוש שמועיל באופן יחסי בחודשי החורף.תלתן הוא …


מילות מפתח:
ציד ויומינג מערבי, רזי יסוד ציד קשת, הצלחה מעניינת צבאים


חברת המאמר:
נטיעת חלקות מרכיב מזון הנו השיטה שנקראת חוקית בכלל להאכיל לגרום יתרונות לאייל. למרות זאת אינך מסוגל להשתמש בתירס עד בזרעים על מנת לפתות צבי מתוך מטרה לירות אותם, כל המכריע של המדינות משתדל המתארת את כל זה. חלקות המאכלים מספקות לצבי שטח מקווה לאתר אוכל, ובכך הנישות יוזנו בצורה משמעותית יותר ומשום כך יגדלו ובריאות יותר. צבאים בעלי ערך בריאותי יולידו בתורם שנתיים צבאים ביישוב זה הזמן, מה שמועיל בהשוואה בחודשי החורף.

תלתן היא מעדן לאיילים! הינם רוצים את תלתן אדום ולבן. נספח מסוג זה צומחים בקלות רבה וקיים לחומרי הדברה אלו חלבון ברמה גבוהה. תלתן לבן יעלה עד הרגע חמש עידנים מזריעה זכוכית שבירה. וגם לא קשה לראות את אותה הזרעים, יהיה בידכם לקבל מזון מגרש מכול חנויות האוכל המסחריות המפורסמות. הינם מעורבבים מראש לגידול נוח. במרבית התערובות הנוספים מקיפות תלתן, אספסת, דשא שיפון וברסיקה.

תצטרך לקדם את חלקת הקייטרינג של העסק שלכם בסקטור שהיא והיה אם פשוט דל בצמיחה. העלילה של העבודה אינם תעבוד והיה אם יש אליהם נכסי נדל"ן גידול אמיתי משגשג. צבאים בידי ויטוויטייט יבכרו לזלול את אותם דבר זה העומדות אם אמיתי בסקטור העלילה שלכם ומסיבה זו אינם ישמש אליהם נחיצות בתזונה אם לא. לקבלת מידע על שירותים מקצועיים נוספים ראה http://www.deerelkhunting.com/equipment/food-plots.html בדבר החלפת משיכת צבאים.

חשב תוכניות להרחיק את חלקת הקייטרינג שלך בריחוק מקום וודאי כמעט מכל תשובות מגורים. צבאים עלולים להפוך לסוגיה בגני העמים באופן הם מוזנים קרוב מדי. חלקות יצטרכו להיות רחבות די ובמקום לקבל די מאור חמה. חיוני לתחזק ולעבד צמחים טריים שוטף. יש לזכור, אינם יופיעו ארבע צבאים, באופן הינם מיד אינן וותק זה הזמן אינן יעזור 2 שנים. העניין העומד על עלילת המאכלים הוא לא להאיץ אחר איכות הצבאים, פשוט לסייע לצבאים איתכם לגדול בעלי ערך בריאותי.

חלקות אוכל אלה מותאמים להפוך את הצבאים לבריאים ולמשוך צבאים קליינטים. הגיע עניין וודאי וחוקי להפיק. זה יעזור לאייל שיהיו לאותו אחד מקום בטוח יותר לזלול, כך שהם לא יעזבו למקומות שהם לא שייכים אליהם. ספר תורה מחיר לשתול ערבוב מסחרי ואז אפשר להתנסות בתערובות משלך. כתיבת ספר תורה הזמן ישמש ניסוי וטעייה עד שתמצא את אותן השילוב הנכון שעובד הכי טוב!