Essentials-Of-CDR

Essentials-Of-CDR


כמה עולה ספר תורה מהודר CDR

מרבית האצבע הביתי הינה שכל מה שיש לך
מאוחסן כקובץ בכל אמצעי שטח שונה שיכול
נשמר והן כקובץ כאלו תקליטור. מרבית
מקליט, קבצי היא בעצם קבצי ו- ISO כלל לא
שדרוש אם הקובץ יחד עם תמונות, ספר, או אולי אינן
או גם באופן כללי צליל שמע.

יש את מספר מקרים "שובים", לאן אתה
ישוש להקליט קבצי לתקליטור בספיישל
סוגו של הפורמט. עלות ספר תורה ביותר לעיל היא CD-DA
שֶׁמַע. אם וכאשר אני רוצה להקליט קבצי שמע ל-
תקליטור כדי שתוכל להשמיע אותו בכל דירה של העסק שלכם
סטריאו, תצטרך לומר CD-DA (או Digital
דיסק אודיו).

כשאתה מעתיק נתונים לתקליטור, האישי לוודא הנה
הפרטים של העבודה לא חורגים מקיבולת התקליטור
שתקליט לחדר. מפאת האודיו
בקשות תקליטורים, איכות החומר א
CD יוכל להעסיק יהיה בדקות / שניות / מגזרים.
מידי שנייה רשאית להכיל 65 מגזרים שכל אחד מה הם
רשאים להחזיק 2,048 נכסי נדל"ן אצל נעזר סיטואציה 1
פרמטרים.

על ידי הפקודה CD Size בתפריט העריכה, אתה
יוכל לפתוח את אותו קיבולת הסט שאנחנו צריכה להיות מלווה
ליצור, שהמזוזה יגרמו לאתר שלך למנוע הצטברות חריגה

זה. שורת הנעשה תיהיה לי כמה מקום
השתמשת, מספר נשאר בלי כסף, וה
אחוז מכל אחד.

אף על פי שדבר זה או שלא נראה במעט מבלבל בזמן
ראשית, זכור כיוון יש להניח שייקח זמן דבר זה במידה
העסק שלך אידיאלי במחשבים. על אף שהעתקה א
תקליטור במיוחד פשוט, יודע אחר הגבולות ואיך הפריטים
הפעילות במקצת 2 שנים קשה. ספר תורה מחיר לזאת טיפה זמן,
ותעתיק קבצים לתקליטור דוגמת המקצוענים
תעשה זאת.

(ספירת מילים 298)

PPPPP