Assistance_For_Seniors_In_Nevada_Seeking_Long_Term_Care

Assistance_For_Seniors_In_Nevada_Seeking_Long_Term_Care

סיוע לקשישים בנבאדה המחפשים טיפול ממושך טווח


324

סיכום:
במדינת נבאדה ישנם 10 שירותי ניקיון וקבוצות גיבוי המסייעים לקשישים הזקוקים להחזקה סיעודי. כרגיל מהקבוצות מפורטות להלן:

עו"ד לזקנים: ממש כמו שהשם מרמז, הינם תומכים ומציעים עזרה לקשישים בני שישים ומעלה שמקורם באופן ספציפי בבית.

תוכנית יוזמות פרטיות קהילתיות (CHIP) מציעה שירותים אינן רפואיים לקשישים בגיל 65 ומעלה כדי לאפשר לחומרי הדברה אלו לשמור אודות עצמאות בבתיהם בענף ליטול בסקטור …


מילות מפתח:הפקת המאמר:
במדינת נבאדה נמצאים 10 טיפולים וקבוצות גיבוי המסייעים לקשישים הזקוקים לתפעול סיעודי. כרגיל מהקבוצות מפורטות להלן:

עו"ד לזקנים: לא רק לפי שהשם מסמן, הם תומכים ומציעים עזר לקשישים בני שישים ומעלה שמקורם במדויק בדירה.


תוכנית ספר תורה ספרדי (CHIP) נותנת שירותים אינן מסמכים רפואיים לבני 70 ומעלה מתוך מטרה לעזור לחומרי הדברה אלו לשמור בדבר עצמאות בבתיהם במקום להביא נמצאים בדירת המגורים אבות.

עשיית מגן קשישים (EPS) מעניקים שירותי ניקיון לקשישים בני 60 ומעלה צריך עלולים לחוות התעללות, בידוד, ריקבון או לחילופין ניצול של.

תכנית הבית: אגודת מבוסס קהילה המאמין בטיפול בנכס יכול לסייע בשימור או לחילופין תיקון חיי האדם ולהפחתת המטופל בטיפול ביתי מיותר.

נציב הערות הציבור לטווח ארוך: תוכנית נציבות סיעוד לטווח ארוך נרקמה ע"מ להתמודד בנות עניינים ואתגרים שהתושבים במוסדות סיעודיים מתמודדים עימהם. היועמ"ש מקפיד אודות סודיות רישומי התושב ומגן אודות במקרה של תלונה.

תוכנית נסיעה בכירה: (מחוז קלארק בלבד): תוכנית נסיעה ברכב מוכרת מחיריהן של מוניות מוזלים לקשישים ואנשים בעלות מוגבלות המתגוררים במחוז קלארק.

תוכנית עזרה בביטוח מצבם ממלכתי (SHIP): מספיקה ייעוץ, רעיון וסיוע למוטבים מדיקר ברחבי מדינת ישראל בנבאדה. הינם מספקים ייעוץ כדלקמן אודות כמו זה וסיוע בבעיות במהלכן מבוגרים מאוד מוצאים לפתע בביטוח עיצוב משלים של Medicaid ואפשרויות תחזוקה סיעודי.


תוכנית סיוע בארנונה / הנחה בשכר דירה: מבוגרים מאוד בגיל 62 ומעלה מיוצרים מ לקבל חזרה הנחה בידי מקובל מארנונה אודות ביתם כלשהו אם על ידי ארנונה המשולמת באמצעות שוכר דירת מגורים בשכר דירה.

מחילה בדבר מבוגרים מאוד בטיפול במגורים למבוגרים (WEARC): תוכנית לגילאי 75 ומעלה המציעה אופציה הרבה פחות יקרה לתפעול בפיקוח ביישוב מגורים.

אנא עיין במאגרי המומלצים שלך לקבלת הצעות מחיר לביטוח ותעריפים נורמלים יותר. אלו וכדלקמן מקורות מדהימים למידע על מה להוריד את אותן המחירים ולחסוך כסף ממחיר השוק חודש בביטוח של החברה שלכם.