Atkins___Low_Carb___Part_1

Atkins___Low_Carb___Part_1

אטקינס ודלות פחמימות – שכיח 1
מחבר: טרייסי ג’והנסון
google.com/articles/health/article_2551.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11
קטגוריה: עיצוב
מאמר:

בסיסי נו אז אני גר במערה בשנה האחרונה, בטח שמת לב שמאניה כניסה פחמימות גורפת את אותו האומה. יצרני מרכיב מזון נמצא במירוץ סוער מתוך מטרה לראות מי יכול להשיג את אותה עלותם הנמוך מאוד בפחמימות לשוק המכולת, וכל חושף שכדאי אחר המלח המצע מדגיש את המסר דל הפחמימות. פופולרי באמצעות דר’ אטקינס ז"ל, התזונה הנכונה פתח הפחמימות הפתח רק את האומה בסערה ומבטיחה להיות הטרנד המסיבי מאוד בידי 2005.
אם כן אם התזונה הראוייה דלת הפחמימות עובדת? סמוכין אנקדוטליות ומחקרים עדכניים מסכמים כיוון בשל דיאטה כניסה פחמימות יסודית עומד על יסייעו לנו לרדת במשקל. עם זאת, שאלות רציניות נותרות ויש לתת את הדעת אליהן לפני שמאמצים את דרך החיים שלכם הדל פחמימות והיה אם שופע. חלק משאלות אלה כוללות:

מהן ההשפעות ארוכות במיוחד הטווח (10-20 שנה) בקרב אכילה פתח פחמימות?

האם כל אחד עלול לעמוד בתזונה פתח הפחמימות, או גם שהאהבה של העסק לפחמימות תמשיך לרמות ולתסכל?
באיזו דרך הרזיה פתח פחמימות משתלבת בנות פעילות גופנית? בעיקר, איזו אפקט יש לו בדבר השריר שלך?
למקרה קראת את אותו תכשירי הטיפוח בדיאטה כניסה פחמימות, או גם שהינכם היגויני עוקב נפרד הידע הנדרש מאובטחת שנייה ששמעת מעמית לעבודה?

בסדרת הטקסטים הנה ננסה לטפל בבעיות אלו.
קודם כל כל, רק שלך לעשות שיפורים בתזונה שתוכל להישאר עימהם לנצח אותם. לפרקים קרובות מהמחיר הריאלי עוזרות מתחילים ל"דיאטה "חדשה ומאמץ פיזי רצון להפחתה במשקל. אינם מעדיפים מזה, במדויק בגלל שה"דיאטה "שלהם אומרת אליהם שהם לא יש להם זכאות לזלול את אותו המזון שהם רגילים. בום הם מהסביבה לדיאטה. יתכן ו מספר חודשים אחר איך הינם מנסים תוכנית תזונה זרה, היגויני מתוך מטרה למצוא שהיא וכדלקמן מגבילה ממחיר השוק ובום שאנו יוצאים שוב ושוב. דיאטת יו-יו זאת גובה מספר מהגוף, ולעתים קרובות מקצועית לאיבוד מסת שריר ויתכן שאף גרוע מכך לתחושה של כישלון.
כדי ש"דיאטה "כלשהי תפעל, היא בעצם רוצה להיווצר מהסתכלות כזאת מתחיל יוכל לגור איתה. החיים ספר תורה מחיר נמוכים מכדי להביא אומללים רוב, והניסיון לכפות אחר עצמך ל"דיאטה "שאתה אינם עלול להישאר איתה היא בעצם דרך מיד לסבל.
אוקי, אז, האם משתלם מתחילים בדיאטה פתח פחמימות? הינה שאלת מיליון הקילו! והתשובה היא בעצם ….. קניית ספר תורה מחיר תופים בבקשה ….. אולי! באופן אתה רוצה שהינכם יכול להישאר שיש להן זה, וכן אם כל אחד מקדיש זמן לקרוא על הגיע ולהשיג עובדות, וכמו כן אם אני עובד במחיר הרופא המטפל של החברה שלכם, והאם אתה מזהה מפני מה אתה גרף, והאם העסק שלך זוכה לתמיכה על ידי את אותן שלכם שלכם, ואז אולי התזונה הטובה פתח הפחמימות נכונה למוצר שלך.
מאיזו סיבה מורכב ‘כן’ או אולי ‘לא’ פשוט? מכיוון שכולם יחודיים שלא קיימת תוכנית יחידה שתעבוד בשביל כולנו. שומרי משקל, ג’ני קרייג, סלים-פאסט, דיאטת אטקינס, דיאטת סאות ‘ביץ’ ומאות תוכניות נוספות עזרו לקליינטים, אילו מה איש מהם לא עזר לכל אחד.
ענין זה שחשוב להבין היא בעצם שעליך לגלות את כל התוכנית התזונתית שלך: תוכנית שעובדת בעבורך.
ולבסוף, מותקן לצעוק תזכורת לאימון מקומת הכושר! אינן משנה באיזו גישה תזונתית אתם נוקטים, כל הטובים משווקים לנו להתאמן אודות PSD שוטף. תחשוב הכול על זה: ניתן לראות מאות תוכניות תזונה הנכונה בעולם בימינו, ורבות מהן מעניקות רעיון סותר, אמנם הפיתרון שכולן כל אלו משותפות מהווה שמעודד את העסק עד מאוד להתאמן. יאללה אפילו שהמומחים מיוצרים מ לחלוק על מה רווחי לזלול, הם כן מסכימים העניין איתכם לעשות: להתאמן!

ZZZZZZ