Assistance_For_Seniors_In_Nevada_Seeking_Long_Term_Care

Assistance_For_Seniors_In_Nevada_Seeking_Long_Term_Care

עזר לקשישים בנבאדה המבקשים תחזוקה רב טווח


324

סיכום:
במדינת נבאדה נמצאים 10 שירותים וקבוצות הגנה העוזרים לקשישים הזקוקים להחלקה סיעודי. כרגיל מהקבוצות מפורטות להלן:

עו"ד לזקנים: לא רק כמו שהשם מראה, הנם תומכים ומציעים עזרה לקשישים בני שישים ומעלה שמקורם באופן ספציפי בדירת המגורים.

תוכנית יוזמות תוצרת בית קהילתיות (CHIP) מייצרת פרוייקטים לא רפואיים לקשישים בהיותו בן שבעים ומעלה מתוך מטרה לתת סיוע לחומרי הדברה אלו לשמור אודות עצמאות בבתיהם בענף להביא בסקטור …מילות מפתח:מוסד המאמר:
במדינת נבאדה קיימים חמש שירותים וקבוצות שמירה המסייעים לקשישים הזקוקים לתיקון סיעודי. חלק מהקבוצות מפורטות להלן:

עו"ד לזקנים: אך ורק כפי שהשם מרמז, הינם תומכים ומציעים סיוע לקשישים בני 60 ומעלה שמקורם בעיקר בדירת המגורים.

תוכנית יוזמות ביתיות קהילתיות (CHIP) מייצרת שירותי ניקיון הן לא מסמכים רפואיים לקרובי 65 ומעלה במטרה לסייע לחומרי ריסוס אלו לשמור בדבר עצמאות בבתיהם באתר להיות ממוקמים בנכס אבות.

עריכת מגן זקנים (EPS) מספקים מוצרים לקשישים בני 60 ומעלה שהמזוזה עשויים לחוות התעללות, בידוד, ההשחתה או אולי ניצול של.

תכנית הבית: פועלי חברת מבוסס קהילה המאמין בטיפול בדירה יכול לעזור בשימור או שמא תיקון החיים ולהפחתת החולה בטיפול ביתי מיותר.

נציב הערות הציבור לטווח ארוך: תוכנית נציבות סיעוד לטווח ממושך נוצרה ע"מ להתמודד בנות עניינים ואתגרים שהתושבים במוסדות סיעודיים מתמודדים עימהם. היועמ"ש משתדל בדבר סודיות רשומות התושב ומגן על במקרה של תלונה.

תוכנית נסיעה בכירה: (מחוז קלארק בלבד): תוכנית נסיעה ברכב מספיקה סכומי מוניות מוזלים לקשישים ואנשים אלו שיש להן מוגבלות המתגוררים במחוז קלארק.

תוכנית סיוע בביטוח חוזק ממלכתי (SHIP): נותנת ייעוץ, מידע וסיוע למוטבים מדיקר במקומות אחרים מדינתנו בנבאדה. הנם מציעים ייעוץ שכזה בדבר שכזה וסיוע בבעיות אשר בהן בני גיל הזהב נתקלים בביטוח מצב משלים אצל Medicaid ואפשרויות אחזקה סיעודי.

תוכנית סיוע בארנונה / הנחה בשכר דירה: בני גיל הזהב בטווח גיל 62 ומעלה עשויים לקבל בחזרה הנחה בקרב חלק מארנונה על אודות ביתם מיוחד עד בידי ארנונה המשולמת על ידי שוכר דירה בשכר דירת מגורים.

מחילה על אודות מבוגרים בטיפול במגורים למבוגרים (WEARC): תוכנית לבני 70 ומעלה המציעה תחליף קלוש איכותית לתיקון בפיקוח בסביבה מגורים.


הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת עיין במאגרי המומלצים של העסק שלכם שתקבל הצעות מחיר לביטוח ותעריפים נורמלים יותר. האלו וגם מקורות מהממים למידע מפני מה דרך להוזיל את העלויות ולחסוך כסף יתר על המידה חודש בביטוח שלכם.