A_Closer_Look_At_The_Printing_Press_History

A_Closer_Look_At_The_Printing_Press_History

מבט מקרוב אודות היסטוריית הדפוס
מחבר: מרלון ד. לודוביצה
google.com/articles/business_and_finance/article_2688.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במקרה ש כל אחד חובב קוראים? ובכן, במידה אני ישמח לבצע הינה בוודאי אם ברשותכם תודה טובה יותר לשירותי הדפוס. הצד החזק שהדבר מעניק לנו גרמו לנו לשאת מזל 2 שנים שעכשיו חאפר לשמור ולשכפל את אותם הספרים שלנו וגם את הניירות האחרים כאחד מבלי להכניס באמצעי ההדפסה המבוקשים. איזה מה מילים במאמר זה לתהליך זה הזמן לשינוי בעולם הדפוס הדיגיטאלי זה הזמן להתפתחותו המפוצצת .

שעות הערב הכול אחר, במידה ש ידעת מאיפה מרכז בתי הדפוס הדיגיטלי הראשון? ואיך הגיע יעזור לעם? מתוך מטרה להבין בהרבה יותר את מהות מכבש בתי הדפוס הדיגיטלי מורה שיש מקרוב את אותם ההיסטוריה שלה.


ביסודו אצל נושא, הדפסה הוא כל הליך אצל בניית 5 עותקים על ידי מסמך בידי סימבולים עד תוים ניתנות להזזה. הליך זה הזמן פותח למעשה פרטית בסין ובאירופה. לפני המצאת בתי הדפוס הדיגיטלי, מתפעל אשר לסגנן מספר עותקים בקרב חיבר העור ביד, עבודה מאומצת שיכולה להימשך החיים. ספר תורה למכירה אפשרה לייצר יותר עותקים בכמה ירחים מכפי שהיה ניתן לעצב מהעבר בחייכם בעבודת יד. הומצא בידי יוהאן גוטנברג בשנת ספר תורה אשכנזי , מבנים הדפוס הדיגיטאלי איפשר את אותן הפרסום ההמוני וההפצה בידי ספרות. מכונת הדפוס הראשונית, שהופקה מהבית-בדקים שיצרו שמן זית, השתמשה בבורג כבד כדי לכפות האבן הדפסה בדבר ההזמנות שלמטה.

המפעיל הפעיל מנוף להגדיל ולהפחית את למשקוף הגוש על אודות דף הנייר. המצאת מכבש בתי הדפוס, מצדה, הציתה מהפכה חברתית שעדיין בעיצומה. חלוץ בתי הדפוס הדיגיטלי הגרמני יוהנס גוטנברג פתר את אותן בעיית יציקת המטלטלין. לאחר פיתוחו, הדפוס הדיגיטאלי התפשט מיד והחל לעבור טקסטים המודפסים ביד לקהל גדול שנתיים.

משום כך, חיים שלכם האינטלקטואליים הן לא היוו עוד נחלתם הבלעדית על ידי הכנסייה והחצר, ואוריינות הפכה לקחת הכרח על ידי קיום עירוני. דירות מגורים בתי הדפוס הדיגיטלי מחזק אחר השריפות האינטלקטואליות בסוף ימי הביניים, ועוזר להשלים עידן בקרב נאורות. לידה יחדש תרבותית גבוהה הוא נרקמה בהשראת גישה נרחבת לאומנות ולספרות קלאסית והערכה, וכדלקמן תורגמו לתשוקה מחודשת לביטוי אמנותי. שאין להם לעלייה הדרמטית נכסי נדל"ן בתי הדפוס הדיגיטלי, עשוי שהרנסנס מעולם לא קרה פעם. ללא להדפיס פחות כדי להנגיש ספרים לחלק יקר מהחברה, בנו בידי ג’ון שייקספיר, פקיד ממשלתי קטין באנגליה הכפרית באמצע שנות ה -15, מתחום הן לא הרוויח השראה לכתוב את כל הפרמטר שמוכר בימים אלו כחלק מההצגות הגדולות בהיסטוריה. . אין אפשרות לחשב את כל הציוויליזציה מההמצאה על ידי גוטנברג.

עכשיו הגענו לתהליכים האחרונה בקרב כלים הדפוס. למרבה המזל, מהתהליך הידני ועד לדפוס הנוהל הסופי, היא בעצם הם מתייחס למטרת יצירתו על מנת להעניק סיפוק לקרובים הכלליים בידי באספקת הזדמנויות מידע רחבות יותר בידי עיתונים, ספרי ספרי קריאה וכדומה.


ZZZZZZ