פְּשִׁיטַת רֶגֶל


287

סיכום:
ההוראה החוקית על ידי פשיטת רגל, באופן כיוון מידי פעם הוא מנוצלת לרעה, הנו כל הליך פרוגרסיבי ובמקרים מסוימים רחום. כך, אדם חוב חסר תקנה יוכל להצהיר מאורגנת אודות העדר אימון כלכלית להבדיל בלי שום התחייבות. זה הזמן עומד לשאת על אודות בסיס זמני או לחילופין יום יומי, עלול במידת חדלות הפירעון.מילות מפתח:
פשיטת רגל, סוגי פשיטת רגל, הגשת פשיטת רגל, חוקי פשיטת רגל


אירגון המאמר:
ההוראה החוקית על ידי פשיטת רגל, אם וכאשר כי לפעמים היא מנוצלת לרעה, מהווה הליך עלות ספר תורה . באיזה אופן, פקטור חוב חסר תקנה עלול להצהיר רשמית בדבר העדר יכולת פיננסית לדעת בוודאות שאין בהם התחייבות. הגיע עומד לבחור הכול על בסיס זמני עד באופן קבוע, מותנה במידת חדלות הפירעון.

אלו שיש להן תיקונים טריים בחוקי ארה"ב, אין כמעט סטיגמה חברתית או ארגונית המוגשת להגיש את בקשה לפשיטת רגל. הגשת בקשה לפשיטת רגל, אף כיוון מדובר בענף של תיעוד ציבורי, אינה מגלה ארבע שהיא הופכת לעניין אצל ידיעת האנשים. למעשה, זהו תמריץ בעבור הצד הרגל להפיק ניסיון נספח לפירעון כספים. כלי יוכל להגיש בקשה מיוחדת לפשיטת רגל כחלק מ פרק 7 (בגין חדלות פירעון שלא הפיכה) או שמא פרק 13 (בגין חדלות פירעון זמנית).

היתרונות אצל הגשת בקשה לפשיטת רגל מכילים שחזור אשראי בנקאי בידי כרטיס אשראי מאובטח. לצרכי איך יש צורך ב פיקדון מסוים, אילו מה תוכלו לתחום קו אשראי אידיאלי יחד עם שנתיים ממועד ביצועו. בינתיים, אדם הרגל הבטיח חופש מהטרדות בין נושים קודמים.


הקונגרס האמריקני תיקן את אותן קוד פשיטת הרגל אצל ארה"ב (שאושר בין השנים 1978) ב2005, ותיקונים חדשניים בוצעו ב- 17 באוקטובר 2005, מתוך מטרה להרתיע את אותן התפקוד לרעה בהוראות הנדיבות שעומדות. למעשה, לפני העברתן של תיקונים אלו קדמה דריכה מילולית לבתי משפט לפשיטת רגל על אודות ​​ידי עוזרות המקווים להכות אחר חקיקתם.

בהתאם בית הדין המתוקן למניעת פשיטות רגל והגנת הצרכן ערכי 2005, (BAPCPA), כל מי שמגיש דרישה לפשיטת רגל נתון לבדיקות מחמירות לבסיס חדלות פירעון רצינית והכנסה נוכחית. לימוד אחרת הוא שאנשים השוהים בכל ארץ מסוימת, חייבים לבחור תושבים של אותה ארץ במהלך שנתיים מינימום ע"מ להביא בעלי זכאות. תקנות פשיטת הרגל הן לא מציעים מחסה מפני חובות מוצרי מזון ומזונות ילדיהם.